Eiendom

Boligprisene i Oslo falt fra 0,8 - 2,3 prosent

Boligprisene falt som ventet i Oslo i oktober, men det var tildels store forskjeller mellom bydelene.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
3. november 2017 - 13.04

Boligprisene i Oslo har nå falt med 7,2 prosent siden nyttår og 10,1 prosent siden toppen i april.

Det er imidlertid bydeler som har falt både mindre og mer.

Tabellen viser at det største fallet siden toppen finner vi på Grünerløkka, men prisene har falt minst i bydelen Nordstrand.

Det samme gjelder siden nyttår - Grünerløkka faller mest, mens boligprisene har falt minst på Ullern.

Kilde: Eiendom Norge