An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Eiendom

Finanstilsynet frykter langvarig fall i boligprisene

Finanstilsynet utelukker ikke at Norge går inn i en lengre periode med fallende boligpriser. 

Bergen. Foto: NTB Scanpix

Bergen. Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: John Inge Seljehaug
29. november 2017 - 11.02

- Det er for tidlig å si om prisutviklingen det siste halve året er en korreksjon etter sterk prisvekst over lang tid, begynnelsen på et kraftig og langvarig prisfall eller en pause i prisveksten før den igjen tiltar.

Det skriver Finanstilsynet i november-rapporten «Finansielt utsyn».

- Det er usikkerhet om den videre utviklingen i boligmarkedet. Etter en lang periode med kraftig boligprisvekst kan det ikke utelukkes at vi går inn i en lengre periode med fallende boligpriser. Bedrede vekstutsikter og fortsatt lav rente kan imidlertid på nytt stimulere boligprisene, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen. 

Selv om boligprisene har snudd ned de siste månedene påpeker Finanstilsynet at prisfallet ikke er dramatisk, og prisnivået er forsatt høyt. 

Usikkerhet rundt bærekraften

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste at boligprisene falt 0,2 prosent i oktober. Boligprisene i Norge har likevel steget med 0,1 prosent siden nyttår, mens de har falt med 4,5 prosent siden toppen i april.

I Oslo har boligprisene også falt med 4,8 prosent siden nyttår og med hele 10,1 prosent siden toppen i april.

Per oktober 2017 har boligprisene på landsbasis, korrigert for sesongjusteringer, avtatt i fem av de seks siste månedene. 

- For Norge under ett er prisfallet de seks siste månedene om lag på nivå med de seks første månedene med prisfall i 2013. Utflating av boligprisene etter en lang periode med sterk vekst vil bidra til en mer balansert utvikling i bolig- og kredittmarkedet, skriver Finanstilsynet.

Finanstilsynet understreker at det er stor usikkerhet om hva som er et bærekraftig prisnivå i boligmarkedet, men viser til at Norge er ett av de 20 OECD-landene med størst forskjell mellom faktisk pris og likevektspris. 

Hele rapporten

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.