Eiendom

Historisk fall i svenskenes boligprisforventninger

Dobbelt så mange svensker tror på et fall i boligprisene, ifølge SEB-undersøkelse. 

Stockholm - Foto: NTB Scanpix

Stockholm - Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Are  Strandli
13. november 2017 - 08.49

Boligprisindikatoren som er basert på tusen intervjuer gjennomført i perioden 26. oktober til 3. november, faller med kraftige 39 prosent poeng til 11 i november. 

Den er den nest største endringen mellom to måneder i Boligprisindikatorens 15-årige historie. 

I november svarer 43 prosent av respondentene i undersøkelsen at de tror boligprisene vil stige det kommende året – noe som er hele 23 prosent poeng lavere enn i oktober.

Andelen som tror på fallende priser doblet seg fra 16 prosent til 32 prosent, mens andelen som tror på uforandrede priser steg med fem prosentpoeng til 18 prosent.

Boligprisindikatoren faller i alle regionene, men Stockholm utmerker seg mest med et fall på hele 29 prosent poeng til 18.

 - De kraftig fallende boligprisforventningene vises u hele landene, men forskjellen mellom regionene er også større. Aller størst , med 29 prosent poeng, er nedgangen i Stockholm der prisene har steget mest og fallhøyden er størst. Det er også sånn at de regionale tallene er gjennomsnittet av de seneste to månedene. Ser man isolert på den siste måneden er nedgangen i Stockholm på hele 47 prosent poeng og det er forte gangen siden 2012 at en majoritet som tror på fallende priser, sier privatøkonom i SEB, Jens Magnusson.