Eiendom

Nordea tror boligprisene faller litt til

Analytiker tror flere prosjekter er lønnsomme på lavere priser.

Boligbygging på Løren i Oslo. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Boligbygging på Løren i Oslo. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
13. november 2017 - 11.00

Norske boligpriser har steget 200 prosent siden tidlig 2000-tall, viser Nordeas modeller.

Meglerhuset skriver i en rapport sluppet mandag at halvparten av veksten kan utledes 50/50 av inntektsvekst og lavere renter.

- Renteeffekt særlig sterk

- De siste årene har rentefallet vært spesielt viktig. Renteeffekten er særlig sterk når rentene allerede er lave. I vår modell tilsvarer en renteendring på én prosent i dag en ti prosent endring i boligprisene, skriver analytiker Joakim Bernhardsen.

Nordea mener boligprisene er inflatert i Oslo, men godt forankret i det fundamentale ellers i landet.

- De fleste store byer har opplevd et lite prisfall de siste månedene. Prisene kan falle litt til, men vi venter ikke et markert fall som i Oslo, heter det videre.

- Vil kutte nyboligpriser

Ifølge meglerhuset skal boligprisene i Oslo ned fem prosent til før de er tilbake på et nivå som kan forklares av rente- og inntektsutvikling.

- Høy byggeaktivitet utgjør en risiko for at prisene faller under dette nivået, fortsetter Bernhardsen.

Boligprisfallet de siste månedene, spesielt i Oslo, har ført til et kraftig fall i salget av nye boliger.

- At boligbyggere sliter med å selge nye prosjekter, antyder at de ikke har kuttet priser i takt med det svake boligmarkedet. Hvorvidt salget av nye prosjekter holder seg lavt, avhenger av hva boligbyggerne gjør med prisene fremover. Sannsynligvis er et antall prosjekter lønnsomme på lavere priser, og vi venter derfor at prisene på nye boliger kuttes, går det frem av rapporten.

- Vil fortsatt bygges mye

Nordea tror boligprisene vil falle litt til før de bunner ut.

- Men selv om vi inntar et aggressivt syn, og antar at prisene faller fem prosent under våre prognoser, er de fortsatt på våren 2016-nivåer og 20 prosent over bunnen. Dette peker mot en fortsatt relativt høy byggeaktivitet, men på et noe lavere nivå enn i dag, avslutter analytiker Bernhardsen.