Eiendom

- Tegnet på at boligprisene må ytterligere ned

Meglerhusenes eksperter tror fallet fortsetter.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
3. november 2017 - 09.05

Eiendom Norge legger klokken 11:00 i dag boligprisstatistikken for oktober.

DNB Markets venter en videre nedgang på 0,5 prosent fra september til oktober.

- Gjeld en risikofaktor

- Boligrapporten fra september viste at antall usolgte boliger steg markert i august og september, og indikerer at prisnedgangen vil fortsette noen kvartaler til. Vi anslår at boligprisene vil korrigere lavere frem mot sommeren 2018, men venter at falltakten avtar og etterhvert flater ut, skriver analytiker Marit Øwre-Johnsen i en morgenrapport.

- Den kraftige prisoppgangen vi har bak oss har økt gjeldsgraden i husholdningene betydelig; gjeld (og boligpriser) har økt raskere enn inntektene. Ikke overraskende ble dette flagget som en risikofaktor når Norges Bank i går la frem rapporten for Finansiell stabilitet 2017, fortsetter hun.

- Ingen hard landing

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets peker på at flere av eiendomsaktørene gir boliglånsforskriften mye, for ikke å si hele, skylden for boligprisfallet de siste månedene.

- Bildet er selvfølgelig mer sammensatt. Særlig for Oslos del, hvor situasjonen i fjor ble overdrevet. Den spesielt sterke prisoppgangen ville ha stoppet opp uansett. Vi tror imidlertid ikke prisene i fjor var sterkt overvurdert, og har derfor ikke tatt i bruk boble-begrepet, skriver han i en morgenrapport.

- Forlengelsen av dette argumentet er at vi ikke venter noen hard landing for boligmarkedet. Men vi må nok regne med at prisene faller videre de nærmeste månedene, ettersom lageret av usolgte boliger har fortsatt å hope seg opp. Det er et tegn på at prisene må ytterligere ned for at markedet skal klarere, fortsetter Gonsholt Hov.

- Skal videre ned

Meglerhuset lager ikke estimater for månedsveksten i boligprisene, men antar at den generelle forventningen er at prisene skal noe videre ned på sesongjustert basis.

- Norges Bank har lagt til grunn nullvekst (sesongjustert) i oktober. Merk imidlertid at prisveksten hittil har vært noe svakere enn anslått av Norges Bank. I september falt prisene sesongjustert med 0,4 prosent på månedsbasis, mens Norges Bank ventet et fall på 0,2 prosent, avslutter seniorøkonomen.