Eiendom

Nordea tror boligprisene flater ut

Ekspertisen har sett inn i glasskulen.

Foto: Finansavisen/Magnus Rørvik Skjølberg.

Foto: Finansavisen/Magnus Rørvik Skjølberg.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
24. januar 2018 - 09.20

Nordea Markets er onsdag ute med ny konjunkturrapport, og tegner der bildet av en norsk økonomi i god vekst.

Meglerhusets makroekspertise påpeker samtidig at utviklingen i boligmarkedet ikke passer helt inn i dette bildet av økonomien.

- Justert for sesongvariasjoner er boligprisene på landsbasis forsiktig ned siden våren 2017. Mye av nedgangen skyldes nok at myndighetene strammet til reglene for boliglån. Vi har problemer med å tro at prisene skal mye ned, skriver sjefanalytiker Erik Bruce.

Holdt opp mot utviklingen i renter og inntekt de siste årene, mener Nordea at boligprisene ikke er spesielt høye.

- Sammen med et arbeidsmarked i bedring, økende optimisme, utlånsvillige banker og fortsatt lave renter, tilsier det at boligprisene flater ut i løpet av 1. halvår 2018, skriver Bruce videre.

Samtidig ser meglerhuset ikke for seg den kraftige prisveksten.

- Effekten av rentekuttene er uttømt og i løpet av de neste årene kan nok boliglånsrentene trekke noe opp som følge av noe høyere styringsrente, forklarer sjefanalytikeren.