Eiendom

- Boligprisfallet er trolig over allerede

Sjeføkonomene varmer opp.

Boliger på Majorstuen i Oslo. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/FA

Boliger på Majorstuen i Oslo. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/FA

Artikkel av: Odd Steinar Parr
5. februar 2018 - 09.15

Klokken 11:00 i dag slipper Eiendom Norge sin statistikk for boligprisene i januar.

- Tallene for i fjor er revidert etter en omlegging av måten statistikken lages på. De nye tallene viser tydeligere enn før at korreksjonen ned i boligprisene er et Oslo-fenomen. På landsbasis viser tallene at boligprisene faktisk var nær uendret de siste tre månedene av fjoråret, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i dagens morgenrapport.

Han tror landsgjennomsnittet viser stabile priser også fra desember til januar, korrigert for sesongfaktorer.

- I så fall kan vi trolig konkludere med at boligprisfallet allerede er over. Også i Oslo begynner vi trolig å nærme oss bunnen. Har vi rett, er det enda mindre grunn enn tidligere å frykte at boligmarkedet skal sette en stopper for oppgangen vi nå har i norsk økonomi. En stabilisering av boligprisene bør også gi ytterligere støtte til kronen, som har styrket seg en del etter nyttår, avslutter Olsen.

- Myk landing

Handelsbanken Capital Markets peker også på omleggingen av statistikken.

- Resultatet er et enda tydeligere skille mellom prisutviklingen i Oslo og resten av landet. Boligprisene i Oslo har fortsatt å falle (sesongjustert) gjennom 2. halvår av fjoråret, og årsveksten i desember var nede i minus 10,5 prosent (mot tidligere minus 6,5 prosent i den forrige statistikken). Men tar vi Oslo ut av statistikken, har utviklingen vært bedre, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen og seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.

I alt har den samlede boligprisindeksen for Norge vist sesongjustert sidelengs utvikling de siste tre månedene.

- Dette har gjort oss enda tryggere i vår vurdering, nemlig at det er en myk landing for boligmarkedet sett under ett. For Oslo kan det nok fortsatt være litt tidlig å anslå den sesongjusterte prisbunnen, men også her mener vi å se noen positive utviklingstrekk. Viktigst er det at balansen mellom antall boliger som legges ut for salg, og antall solgte, har bedret seg de siste månedene, heter det videre.

Er ikke bastante

Meglerhuset trekker så frem at lageret av usolgte boliger har sluttet å bygge seg opp, og heller kommet seg litt ned de siste månedene.

- Vi skal imidlertid være litt forsiktige med å overtolke dette, ettersom disse tallene ikke gir full informasjon om utviklingen i etterspørselen. Det er klart at balansen mellom tilbudte boliger og antall solgte vil se hyggelig ut, hvis prisene hele veien kuttes ned til det nivået hvor du til slutt finner en kjøper, skriver Due-Andresen og Gonsholt Hov.

- Sagt på en annen måte: en tilsynelatende «bedret» balanse er ingen garanti for at prisene ikke har falt videre. Derfor den gjentatte setningen om at vi skal være forsiktige med å anslå prisbunnen. Men utfyller vi bildet med de siste tallene fra OBOS, mener vi det er grunnlag for å si at det har vært noe bedring. For gjennom volatiliteten har prisnedgangen i OBOS dempet seg de siste månedene, legger duoen til.

DNB Markets omtaler i sin morgenrapport mandag en forventning om at boligprisene falt 0,3 prosent fra desember til januar, etter å ha steget 0,1 prosent i desember.