Eiendom

- Ikke la deg lure av en kraftig vekst i boligprisene i Bergen

Sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest trekker frem «beryktet» effekt i boligmarkedet i Bergen.

Artikkel av: Øystein Byberg
5. februar 2018 - 07.28

Flater boligprisene ut? Klokken 11 i formiddag får vi vite hvordan boligprisene har utviklet seg i årets første måned.

Ny boligprisstatistikk har revidert historien noe. Sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest mener det ikke er noen dramatikk bak endringene.

«Endringene som er gjort er blant annet for å gjøre utviklingen i byene mer sammenlignbare med den den nasjonale indeksen. Som et resultat bør vi vente større svingninger fra en måned til neste i den regionale prisstatistikken. Det gjør det vanskeligere å fange opp den underliggende veksten og vendepunktene. Særlig Bergen, som har en «utfordrende» sesongmessig utvikling i boligprisene er nå vanskeligere å tolke ved første øyekast. Boligprisene på nasjonalt nivå har falt siden mars, men utviklingen flatet ut allerede i september. Det er særlig i Oslo og til dels Bergen som har bidratt til fallet. Ny informasjon har ikke fått oss til å skifte dramatisk syn på utviklingen i boligmarkedet. I Oslo ser det ut til å begynne å flate ut og i Bergen tar et par måneder til. Både Oslo og Bergen preges av mange nye boliger på vei inn i markedet. Samtidig er befolkningsveksten avtakende på Vestlandet. Det vil prege boligmarkedet utover våren», skriver Gudmundsson i en oppdatering.

På lengre sikt vil en renteoppgang også bidra til å dempe utviklingen, tror han. Forskning fra blant annet Norges Bank indikerer at en ett prosentpoeng økning i renten vil redusere boligprisene med 10-13 prosent. Når Norges Bank varsler en renteøkning til jul i år – vil jo det være en gavepakke for de som har penger på bok, og vil inn i boligmarkedet, mener sjeføkonomen.

«Bare et siste poeng, ikke la deg lure av en kraftig vekst i boligprisene i Bergen i januar. Det betyr ikke at det har snudd enda – bare at det var litt vel labert i desember året før. Denne januareffekten i Bergen er visst nok beryktet», skriver sjeføkonomen.