Eiendom

Jan Andreassen frykter boligbyggingen

Artikkel av: Odd Steinar Parr
7. februar 2018 - 13.18

Mandagens boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste at boligprisene steg 2,0 prosent i januar.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene ned 0,4 prosent.

Faktisk har boligprisene ikke sett en svakere januar de siste ti årene.

Makeløst boligsalg

Samtidig viste statistikken et boligsalg i januar som Eiendom Norge ikke har sett maken til siden målingene startet i 2003.

Mens 6.430 boliger ble lagt ut for salg i Norge i januar, ble rekordhøye 6.762 boliger solgt.

Salget av såkalte «overliggere», boliger som har ligget ute i markedet en stund, ser også ut til å ha tatt seg opp hittil i år.

Konsekvensen er at varelageret av usolgte boliger krymper.

- Vi bygger for mye

Men det skjer også mer på tilbudssiden i boligmarkedet. Byggingen av nye boliger.

Sjeføkonom Jan Andreassen i Eika holder seg til SSB, som registrerte drøye 35.000 igangsatte boliger i fjor (netto, korrigert for konvertering og riving/fraflytting).

- Teller vi 5.000 boliger som kan huse to husholdninger, fikk vi rom for 40.000 husholdninger i våre nye boliger i løpet av 2017, skriver han på sin blogg.

Samtidig var befolkningsveksten i fjor - fortsatt ifølge SSB - rundt 38.000 personer i fjor, ned fra 50-60.000 årlig noen få år tilbake.

Ifølge Andreassen ventes videre fall i befolkningsveksten i år, gitt lavere fødselstall, færre asylsøkere og strengere krav til familiegjenforening.

- Mange angrer seg

- Fortsetter vi dagens tempo, vil vi bygge flere boliger enn det befolkningen øker. Det i et land hvor vi i gjennomsnitt har 2,1 beboere per bolig. Holder denne raten seg, vil vi bygge noe mer enn det dobbelte av hva vi trenger med dagens trender for boligbygging og befolkningsvekst, skal en tro tallene fra SSB, fortsetter han.

Sjeføkonomen synes det fremover ikke er godt å si hvem som blir vinnere og tapere.

- I makro tilføres nå mer enn nok boliger sett i forhold til den ventede befolkningsveksten. Taster du inn «kontraktsposisjon» på Finn.no, ser du bredden i dem som angrer seg, og vil ut av sine kjøpskontrakter. Det er nok nye leiligheter i prosjekter som ble lansert da den spekulative fråde var som sterkest, som nå har størst fallpotensiale, tror Andreassen.

Les hele blogginnlegget her.