Eiendom

Klager på eiendomsskatten når frem

De fleste får medhold.

Schweigaards gate, Oslo. Foto: Christopher Sandøy/Finansavisen.

Schweigaards gate, Oslo. Foto: Christopher Sandøy/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
13. februar 2018 - 15.13

Det nytter å klage på eiendomsskatten, skriver Estate Nyheter.

Ifølge nettstedet håndterte Advokatfirmaet Selmer og Eiendomshuset Malling & Co i alt rundt 50 klager på eiendomsskattetakster for næringseiendom i Oslo i 2017.

Godt under halvparten av klagene er avgjort, men blant dem som er avgjort har 80 prosent fått medhold.

- Det som er gledelig, er at takstnemnda i mange saker har omgjort tidligere vedtak som følge av klage. Det er særlig argumenter om lavere standard, dårligere beliggenhet i sonen og lav utnyttelsesgrad som har fått gehør hos takstnemnda. I tillegg har sammenligninger med takster på andre nærliggende eiendommer medført reduksjon av eiendomsskattetakstene, sier senioradvokat Are Fagerhaug i Selmer til Estate.

Gjelder i ti år

Klagene behandles av takstnemnda i Oslo kommune før de blir oversendt klagenemnda.

Fristen for å klage på utskrevet eiendomsskatt er seks uker fra da eiendomsskatten kunngjøres utskrevet, eller alternativt da vedtaket sendes skattyter (normalt i slutten av februar).

Eiendomsskattetakster for næringseiendom i Oslo beregnes ved en sjablongtakst med utgangspunkt i areal, samt en kvadratmeterpris som varierer med type lokaler og sonefaktor (avhengig av området eiendommen ligger i). 

I utgangspunktet skal en eiendomsskattetakst gjelde i ti år, og Estate Nyheter understreker dermed betydningen av at taksten ikke er satt for høyt.

Eiendomsskatten er samtidig en eierkostnad som kan redusere nettoleien, noe som påvirker verdien ved et salg.