Eiendom

Antall sekundærboliger øker i Oslo

Tallene kan nok overraske noen.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
13. mars 2018 - 12.50
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

En undersøkelse gjort av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Ambita viser at antallet sekundærboliger i Oslo steg med 1.276 til 53.093.

Dermed utgjør sekundærboliger (som eies av privatpersoner som ikke selv bor der) 15,88 prosent av den totale boligmassen i Oslo (334.250).
- Tallene viser en jevn økning i antallet sekundærboliger gjennom 2017. Dette kan komme litt overraskende på noen, men følger den trenden vi så i våre tall gjennom 2017, sier NEF-direktør Carl O. Geving i en pressemelding.

- Mange av dem som kjøper sekundærboliger i Oslo er kapitalsterke, og påvirkes i liten grad av de strengere egenkapitalkravene som kom i boliglånsforskriften. I fallende markeder er tendensen at noen benytter muligheten til å kjøpe lavt prisede sekundærboliger, og flere eiere venter med å selge sekundærboliger til prisene stiger, legger han til.

Kjøpt, men ikke solgt?

Av Oslos boligmasse på 334.250 boliger er over 241.000 leiligheter. Økningen i sekundærboliger kommer da også hovedsaklig blant leilighetene (1.251 av 1.276).

Statistikken teller vel å merke antall nye tinglyste sekundærboliger.
Tallene inneholder derfor nye boliger som er solgt tidligere år, men overtatt av ny eier først i 2017. I tillegg kommer brukte boliger overtatt i 2017.
Det er verdt å merke seg at 2017-tallene kan inneholde noen «ufrivillige» sekundærboligeiere som har kjøpt og overtatt ny bolig, men ikke klart å selge sin gamle.