Eiendom

Boligprisene steg i februar

Boligprisene steg i alle de store byene og Oslo-markedet har kommet kraftig tilbake.

Det verste er bak oss: Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ser tilbake på boligprisfallet - Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det verste er bak oss: Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ser tilbake på boligprisfallet - Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Artikkel av:  Redaksjonen
5. mars 2018 - 09.49

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene steg med 1,1 prosent i februar.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,4 prosent.

Sesongkorrigert er boligprisene helt flate de siste fem månedene.

De siste 12 månedene har boligprisen i Norge likevel falt med 2,3 prosent. 

Regional prisutvikling

I februar var det en oppgang i boligprisene i alle deler av landet. Av byene hadde Kristiansand den sterkeste utviklingen med en oppgang på 2,1 prosent. Svakest utvikling hadde Trondheim med en oppgang på 0,1 prosent.

Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Oslo med en nedgang på – 9,1 prosent, mens Fredrikstad/Sarpsborg har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,2 prosent.

- I Oslo steg boligprisene med 1,4 prosent i februar. Oslo-markedet er kraftig forbedret fra det vi har sett tidligere, slår Vammervold Dreyer fast i pressemeldingen.

Dreyer er også overrasket hvor fort det har snudd i Oslo-markedet.

Sterkt i Stavanger

I Stavanger steg boligprisene med 1,8 prosent i februar og de siste 12 månedene er oppgangen på 0,7 prosent.

- Det var et veldig sterkt marked i Stavanger i februar, og vi må tilbake til 2013 for å finne en sterkere start på året, sier Vammervold Dreyer i en pressemelding.

Det er en sterkere utvikling enn gjennomsnittet av de siste fem årene på -0,6 prosent. Det er en sterkere utvikling sammenliknet med Bergen (+0,5 prosent), Trondheim (+0,1 prosent) og Oslo (+1,4 prosent).

I Stavanger har boligprisene steget med 0,7 prosent de siste 12 månedene. Det er sterkere enn i Oslo (-9,1 prosent), Bergen (-2,9 prosent) og Trondheim (- 2,4 prosent).

Det har i februar blitt solgt 306 boliger i Stavanger, noe som er 13,3 prosent færre enn samme måned i 2017.

Det har i februar blitt lagt ut 374 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 4,3 prosent færre enn tilsvarende måned i 2017.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 82 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 54 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå 3.200.000 kroner.

Opp i Bergen også

Boligprisene steg med 0,5 prosent i Bergen i februar, fremgår det av en pressemelding.

Bergen har hatt en svakere utvikling i februar enn gjennomsnittet av måneden de siste fem årene på 0,6 prosent. 

I Bergen har boligprisene sunket med 2,9 prosent de siste 12 månedene. 

Det har i februar blitt solgt 468 boliger i Bergen. Det er 2,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor.

Det har i februar blitt lagt ut 470 boliger for salg i Bergen. Det er 6,6 prosent flere enn tilsvarende måned i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 40 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 54 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Bergen koster nå 2.873.073 kroner .

Svakt opp i Trondheim

Boligprisene i Trondheim steg med 0,1 prosent i februar.

De siste 12 månedene har boligprisene sunket med -2,4 prosent prosent i Trondheim. 

Det har i februar blitt solgt 385 boliger i Trondheim. Det er 4,1 prosent flere enn tilsvarende måned i fjor.

Det har i februar blitt lagt ut 413 boliger til salg, noe som er 2,4 prosent færre enn tilsvarende måned i 2017.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 48 dager. Det er raskere enn i landet for øvrig, der gjennomsnittlig salgstid var 54 dager.

Gjennomsnittsboligen i Trondheim koster nå 3.061.846 kroner.

God aktivitet

– Prisutviklingen i februar bekrefter trenden vi har sett de siste månedene om at boligprisene er i ferd med å stabilisere seg. Selv om vi har hatt en svakere vekst enn normalt så langt i år, så har prisfallet stoppet opp. Det ser ut til at markedet er bedre i balanse i mange av byene enn på lenge, noe som reduserer usikkerheten for de som skal selge og kjøpe bolig, sier administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

I februar ble det solgt 6.268 boliger i Norge, noe som er 1,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det har vært god aktivitet i boligmarkedet i februar, så langt i år har det blitt solgt 5,8 prosent flere boliger enn i 2017. Det er spesielt i Oslo at aktivitetsnivået har tatt seg mye opp. Så langt i år er det solgt 10,3 prosent flere boliger enn i fjor på samme tid, og det har blitt et tydelig trendskifte i hovedstaden, sier Dreyer.

I februar ble det lagt ut 6.601 boliger for salg i Norge, noe som er 5,3 prosent færre enn i samme måned i fjor.

– I likhet med i januar fortsetter tilbudssiden i boligmarkedet å synke. En vesentlig del av den reduserte tilbudssiden er i Oslo, hvor det er lagt ut 14,3 prosent færre boliger til salgs sammenlignet med februar i fjor. Men antall boliger til salgs går også ned i flere av de andre store byene, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i februar 2018, noe som er 16 dager mer enn i februar 2017. Raskest salgstid hadde Drammen med 31 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 97 dager.

– Salgstiden synker i landet under ett, men den er fortsatt høy sammenlignet med tidligere år. Vi forventer at salgstiden vil fortsette å falle i tiden fremover, da vi ser at mange av de boligene som har ligget for salg en stund har blitt solgt de siste to månedene, sier Dreyer.

Forventninger

DNB Markets ventet i forkant at boligprisene ville falle med 0,3 prosent fra januar til februar, justert for sesongvariasjoner.

Handelsbanken Capital Markets ventet nominell utflating - eventuelt en liten oppgang.

«Skal vi tro meglerrapportene som har kommet inn mot dagens tall, har det vært en nominell utflating eller eventuelt en liten oppgang, i boligprisene i februar. Og normalt stiger de 0,5 prosent i februar», heter det fra økonomene i Handelsbanken.

 «Tolket bokstavelig betyr dette at vi i dag kan få se sesongjusterte priser som er sidelengs til kanskje litt stigende. Og skulle det bli resultatet, er vi enda tryggere på at boligmarkedet har fått en myk landing».

Nordea Markets vil på sin side se etter ytterligere tegn til at prisene både i Oslo og på landsbasis viser en utflating.

OBOS Knallet til igjen

Tall fra OBOS viste torsdag i forrige uke at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 58.530 kroner per kvadratmeter i februar. Det var 2,6 prosent mer enn i januar.

Hittil i år har Oslo-prisene da steget med 4,4 prosent.

Sammenlignet med februar i fjor er prisene likevel ned 10,0 prosent. I januar var årsveksten negativ med 12,2 prosent.

- Det er positivt at prisveksten fortsetter i februar, og at den er sterkere enn prisveksten på samme tidspunkt i fjor. Vi opplever at boligkjøperne er tryggere på fremtidsutsiktene og mer optimistiske når de skal ta en kjøpsbeslutning. Likevel er det for tidlig å trekke noen endelige konklusjoner om boligmarkedet allerede har snudd, sier OBOS-sjef Daniel K. Siraj i en kommentar.

- Vi har tidligere spådd at endringen vil komme frem mot sommeren, men hvis denne trenden fortsetter kan det tyde på at boligmarkedet vil snu noe tidligere, legger han til.

På landsbasis kom den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger inn på 51.343 kroner i februar, opp 2,6 prosent fra januar, men ned 8,7 prosent fra februar i fjor.

Hittil i år har OBOS-prisene steget 3,8 prosent på landsbasis.