Eiendom

- Boligprisene vil falle videre

Så mye vil boligprisene falle, tror SSB.

Foto: Brian A Jackson / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Brian A Jackson / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
8. mars 2018 - 10.04

Ifølge SSBs boligprisindeks var boligprisene som årsgjennomsnitt 5 prosent høyere i 2017 enn i 2016. Boligprisveksten i fjor var dermed bare 0,5 prosentpoeng lavere enn den gjennomsnittlige årlige veksten i perioden 2009 til 2017.

Boligprisene viste imidlertid et klart omslag gjennom fjoråret som følge av et rekordhøyt nivå på boliginvesteringene og tilbud av boliger. I tillegg ble etterspørselen dempet av at boligprisene var kommet opp på et høyt nivå og av at befolkningsveksten avtok på grunn av lavere innvandring.

SSB ser nå for seg at boligprisene vil falle videre gjennom første halvår i år for så å flate ut gjennom andre halvår.

«Boligprisene vil da falle sesongjustert med knappe 5 prosent fra toppen i 1. kvartal 2017 til bunnen i andre halvår i år. Til sammenligning falt boligprisene med om lag 10 prosent gjennom to kvartaler under finanskrisen i 2008. Deretter vil boligprisene igjen øke, om enn moderat, gjennom 2019 og ut prognoseperioden. Med våre anslag vil boligprisene som årsgjennomsnitt falle med om lag 3 prosent i år og stige mellom 1 og 2,5 prosent i perioden 2019 til 2021», skriver SSB i sin ferske rapport «Økonomisk utsyn»

Det nominelle toppnivået på boligprisene i 1. kvartal i fjor vil med denne utviklingen først være gjeninnhentet et godt stykke ut i 2020.

En viktig årsak til videre prisfall i år er ifølge SSB at nivået på boliginvesteringene og tilbudet av boliger fortsatt er svært høyt.