Eiendom

Dette kan knekke boligprisoppturen

Men store mengder nye boliger er på vei ut i markedet.

Artikkel av: Eline Hvamstad
6. mars 2018 - 08.12

Selv om prisene stiger og antall boliger til salgs nå faller, er det mange faktorer som kan spille inn på den videre prisutviklingen.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen mener det for tiden bygges dobbelt så mange boliger som det er behov for, skriver DN.

Ifølge avisen ble det i fjor igangsatt rundt 35.000 nye boliger, samtidig som Norge hadde en befolkningsvekst på i overkant av 37.000 personer i form av fødselsoverskudd og netto innvandring.

– I hver bolig i Norge bor det i gjennomsnitt 2,19 mennesker. Antar en at det også gjelder de nye boligene, så bygger vi omtrent det dobbelte av det vi trenger. Før eller siden gir det utslag i fallende boligverdier, sier Andreassen til DN.

Sjeføkonomen mener en svak leieprisutvikling og unormalt mange boliger til leie, også er indikatorer på boligoverskuddet.

– Det som er viktig er ikke om bruktboligprisene er litt opp eller ned, men hvordan nyboligsalget går, fordi det slår direkte inn på sysselsettingen. Den nedturen i boligbyggingen, er den jeg er mest bekymret for som utviklingstrekk i norsk økonomi fordi det er en så gigantisk næring, sier Andreassen til avisen.