Eiendom

Skal boligprisene opp nå?

Boliglånsforskriften fra mai i fjor har kjølt ned boligmarkedet. Tall fra enkelte aktører viser prisoppgang i februar. Finanstilsynet åpner nå for å fjerne det Oslo-spesifikke særkravet til egenkapital for sekundærbolig. Er bunnen for boligmarkedet passert nå?

Artikkel av: Martine Holøien
4. mars 2018 - 10.05

I løpet av det siste året har tolvmånedersveksten i det norske boligmarkedet gått fra hele 14 prosent vekst til over to prosent nedgang. I Oslo ligger boligprisene nå drøye 10 prosent under prisnivået på samme tid i fjor. Det er spesielt Siv Jensens boliglånsforskrift, som begrenser bankenes utlån til fem ganger inntekt, og den særskilte forskriften om 40 prosent egenkapitalkrav for sekundærboligkjøp i Oslo, som har gitt prisnedgangen, kommenterer CMC-strateg Henrik Sommerfelt.

Onsdag la Finanstilsynet frem forslag om å skrote det særskilte Oslo-kravet.

Markedets reaksjon på Finanstilsynets uttalelse vil ikke reflekteres i prisene før neste måned. Det er imidlertid flere indikatorer som taler for at markedet er i ferd med å vise tegn til bedring. Meglere melder ifølge Sommerfelt at Oslo-leiligheter igjen går over prisantydning og at investorer igjen er i ferd med å ta del i markedet. Antallet som møter opp på visning har også økt i februar, skal vi tro flere av meglerhusene.

- Det norske boligmarkedet, spesielt i Oslo, er i stor grad drevet av psykologi. Positive tall på morgendagens prisstatistikk, kombinert med Finanstilsynets anbefaling, vil derfor kunne endre stemningen i Oslo-markedet betraktelig. Om alle tror bunnen er nådd og hopper ned fra gjerdet samtidig vil det kunne utløse en boligprisrekyl, mener strategen.

Videre sier Sommerfelt at endring i boligprisene vil også kunne ha innvirkning på Norges Banks rentepolitikk. Foruten inflasjonstallene taler de fleste faktorer for en renteheving i Norge. Mange mener imidlertid at usikkerheten i det norske og svenske boligmarkedet har forhindret en renteheving. Skulle boligmarkedet vise tegn til bedring vil det tale for en noe mer offensiv sentralbanksjef under Norges Banks rentemøte senere denne måneden.

Fredag kom en ny forskrift for pengepolitikken, der inflasjonsmålet ble nedjustert fra 2,5 prosent til to prosent. I tillegg fastslås det at inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, for å støtte opp under høy og stabil produksjon og sysselsetting, samt motvirke finansiell ustabilitet.

Kronen viste seg å holde seg på om lag samme verdi mot euro etter at markedet hadde summet seg. Kronen er styrket siden desember og rentebanen ventes ikke å påvirkes vesentlig av det endrede inflasjonsmålet.

Tradere i CMC Markets kan posisjonere seg for bevegelser i blant annet råvarer, indekser og valuta, og vet at renteforventinger er avgjørende for et lands valutakurs. Mandagens boligprisstatistikk vil altså indirekte kunne påvirke den norske kronen enten positivt eller negativt.

- Ved inngangen til uken er de aller fleste av CMCs kunder posisjonert for at kronen skal styrke seg mot både euro, dollar, pund og svenske kroner, opplyser Sommerfelt.