Eiendom

- Boligprisfallet er over

Meglerhus heller kaldt vann i blodet på optimistene.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
24. april 2018 - 09.00

Nordea Markets er i dag ute med en ny konjunkturrapport.

Meglerhuset slår her fast at boligmarkedskorreksjonen er over.

- Prisfallet er over

Prisfallet vi så i fjor fremkalte en del snakk om at «boligboblen» var i ferd med å sprekke etter flere års sterk vekst.

- Boligboble er imidlertid en misvisende karakteristikk. Boligprisene har ikke økt mer enn en skulle ventet ut fra utviklingen i renter og inntekt. I Oslo var det nok tegn til en spekulativt drevet boligprisvekst, men etter fallet i fjor er også prisene i Oslo mer i samsvar med utviklingen i renter og inntekt, skriver sjefanalytiker Erik Bruce.

Han viser til at vi de siste månedene har fått tall «som klart peker på at fallet i boligprisene er over, ikke bare på landsbasis, men også i Oslo. Lageret av usolgte boliger faller, mens prisene øker».

Avfeier nytt rally

Bruce er samtidig rask med å avfeie en ny, kraftig opptur.

- Ikke bare er effekten av rentekuttene vi har bak oss uttømt, men boliglånsrentene kan øke forsiktig de neste årene, i takt med noe høyere styringsrente. I år vil det også komme relativt mange nye boliger ut på markedet som følge av den høye igangsettingen av boliger vi har bak oss, skriver han videre.

Faren for en boligdrevet nedtur i norsk økonomi er ifølge sjefanalytikeren likevel betydelig redusert.

- Det er liten grunn til å frykte smitteeffekt fra svakere boligmarked på privat forbruk. Boligbyggingen vil nok kunne falle en del fra et høyt nivå, men langt fra nok til å hindre en solid oppgang i økonomien, fortsetter Bruce.