Eiendom

Nyboligsalget flater ut

Hittil i år ligger salget ni prosent under fjoråret. 

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Artikkel av: Nicolai C. Steckmest Sivertsen
7. august 2018 - 10.05

Nyboligsalget var opp 2 prosent i juni 2018, sammenlignet med samme måned året før, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

- Salget av nye boliger i juni lå 2 prosent over juni i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, og legger til at han ser det som positivt at nedgangen i salget nå flater ut.

- Hittil i år ligger salget 9 prosent under fjoråret. Salget av eneboliger ligger 7 prosent under fjoråret, mens salget av småhus og leiligheter ligger henholdsvis 19 prosent og 6 prosent bak første halvår i fjor, fortsetter han.

Igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger 14 prosent bak fjoråret. Fordelt på boligtype ser vi at eneboliger ligger 19 prosent bak fjoråret, småhus og leiligheter ligger henholdsvis 18 prosent og 11 prosent bak fjoråret.

De siste 12 månedene er det solgt 26 383 boliger. Dette er 21 prosent under nivået for et år siden. De siste 12 månedene er det igangsatt 28 762 boliger. 

- Dette er 10 prosent under nivået for et år siden, avslutter Jæger.

Videre opplyses det at boligbehovet er høyere enn tilbudet.

- Med utgangspunkt i SSBs hovedalternativ for befolkningsframskrivingen har vi kommet frem til at boligbehovet er uendret, sier Per Jæger administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

- Det er fortsatt behov for 32 000 nye boliger hvert år de neste 5 årene, fortsetter han.

Boligbehov

Årsaken til at det demografiske boligbehovet er uendret, selv om befolkningsveksten er betydelig lavere enn i de forrige framskrivingene, er todelt:

- Selv om befolkningsveksten er lavere i den nye framskrivingen, er det sterk vekst i den eldste aldersgruppen, og de har den laveste personer-per-husholdning-faktoren slik at dette også påvirker boligbehovet til å bli større enn det ellers ville vært.

- Lavere nettoinnvandring har ført til at antall personer per husholdning faller noe, siden innvandrere ofte bor i større husholdninger. Dette fører isolert sett til høyere boligbehov for en gitt uendret befolkningsvekst.