Eiendom

Fra bensinstasjon til 78 boliger?

Investor har store planer.

Krysset Kirkeveien/Ullevålsveien i Oslo. Foto: Google Street View.

Krysset Kirkeveien/Ullevålsveien i Oslo. Foto: Google Street View.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
28. november 2018 - 11.30

I 2013 ble Esso-stasjonen i krysset Ullevålsveien/Kirkeveien i Oslo solgt for 45 millioner kroner til Torshov Eiendom, eid av investor Leif Botolf Hesle gjennom selskapet Fortuna Estate AS.

Boligprosjektet som kort tid etter ble presentert fikk tommelen ned hos Oslo kommune, men nå foreligger en ny rammesøknad for eiendommen, melder Estate Nyheter.

Der skisseres ifølge nettstedet et prosjekt med 78 leiligheter, samt tre næringslokaler for utadrettet virksomhet i 1. etasje. Blokken er på syv etasjer, med to P-kjellere og bakgård i tillegg.

Hille Melbye Arkitekter skriver i den estetiske redegjørelsen at innganger til boliger skal ligge noe tilbaketrukket i forhold til øvrig fasade.

- Ved inngang til trappeoppgang A fra Ullevålsveien er bygningen åpen i 1. etasje mot bakgård. Der gis frisikt inn til det grønne fellesarealet og en lang siktlinje fra Fagerborggata, heter det ifølge Estate.