Eiendom

Mangler fremdeles ferdigattest i Tuengen Allé 3

Dette er ikke langt unna byggesaken fra helvete - og en «Ano Nym» har i alle år passet på slik at hverken kommunen eller utbygger har fått fred.

Tuengen Allé - Foto: Google Streetview

Tuengen Allé - Foto: Google Streetview

Artikkel av: Stein Ove Haugen
23. november 2018 - 14.41

I februar 2007 ble det søkt om å få oppføre en enebolig og en tomannsbolig med felles parkeringskjeller i Tuengen Allé 3 på Vinderen i Oslo. Boligene ble oppført og stod ferdig i 2013, men enda er det ikke utstedt ferdigattest. Og om et par måneder har byggesaken pågått i 12 år.

For tiltakshaver, Black Martini AS og Kairon Wongraven, kan det ha fortonet seg som et eneste langt mareritt, som han selv må ta store deler av skylden for.

På saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ligger det nå en liste lang som et vondt år. Den er på 328 punkter med 803 filer elektronisk tilgjengelig. Det er totalt 313 dokumenter, der de første dog ikke er elektronisk tilgjengelig.

Da Finansavisen skrev om byggesaken i 2014 inneholdt den også en høyesterettsdom, en ventende sak i Oslo tingrett og en nær endeløs korrespondanse med klagende naboer og offentlige instanser.

Det har vært avslag på byggesøknad, mangelfulle søknader, en lang rekke protester fra naboer – og en «Ano Nym» som flere ganger har varslet om mulige ulovligheter på eiendommen og holdt både Wongraven og kommunen på tå hev.

Det har vært krav om ny nabovarsling, stoppordre, varsel om tvangsmulkt, avslag på ferdigattest og krav fra kjøperne om prisavslag i millionklassen på grunn av mangler.

Solgt i 2010

Prosjektet ble først søkt om i 2007, av boligmegler og daværende daglig leder av Eie Eiendomsmegling på Majorstuen, Kairon Wongraven. Han flyttet selv inn i den ene av de tre boligene, som ikke har vært forbundet med rettsstrid eller uenigheter.

I tilknytning til begge de to boligene ble det påpekt en rekke mangler. Og kommunen har i tillegg hatt en rekke spørsmål og pålegg, som blant annet har ført til at det ennå ikke er utstedt ferdigattest.

Wongraven fikk kjøpere på den midterste av de tre rekkeenhetene i 2010, og kjøpesummen ble satt til 11,85 millioner kroner. Overlevering ble ifølge Finansavisen stipulert til fjerde kvartal 2011, men da overtagelsen endelig fant sted i april 2013 fant kjøperen en rekke angivelige mangler, og ville deponere deler av salgssummen.

Wongraven ble ikke helt enig med kjøperen. De var for eksempel ikke enige om hvorvidt transaksjonen var gjennomført eller om deler av beløpet, på 4,7 millioner kroner, kunne deponeres. Saken ble derfor tatt til Oslo byfogdembete. Der vant kjøperen frem, men Wongraven anket til lagmannsretten, som omgjorde namsfogdens kjennelse.

Saken gikk helt til Høyesterett, som med tre mot to stemmer opphevet lagmannsrettens kjennelse og ga kjøperne medhold.

Mangler ferdigattest

Det ble gitt midlertidige brukstillatelser til boligene sommeren 2012, men kjøperen har enda ikke fått utstedt ferdigattest – fem år etter overtagelse.

Fremdeles er det ifølge Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune mye som ennå ikke er brakt i orden; mur, hekk, inn- og utkjøring, parkering og snuplass.

Kairon Wongraven, Eie på Vinderen, sier til Hegnar.no at årsakene til at det ikke er utstedt ferdigattest til kjøperne av de to boligene er flere, men skyldes først og fremst uenighet rundt formaliteter knyttet til eiendomsgrensen ut mot veien.

- Vi søkte om ferdigattest første gang i 2015, skriver Wongraven i en epost til Hegnar.no

- Har du forlikt med kjøperne, eller er dere fremdeles uenige om feil/mangler/oppgjør?

- Jeg forlikte og avsluttet reklamasjonssaken fra kjøperen av seksjonen mot veien for 4 år siden.

 - Ifølge Plan- og bygningsetaten er det mye som ennå ikke er brakt i orden; mur, hekk, inn- og utkjøring, parkering og snuplass. Har du en kommentar til dette?

- Jeg har hatt og har en god dialog med plan- og bygningsetaten og kan ikke se at de skulle ha den oppfatningen som du refererer til. Dokumentasjon på mur, hekk, inn- og utkjøring, parkering og snuplass er oversendt plan- og bygningsetaten fra min arkitekt.    

- Som fagperson, hvordan vil du selv karakterisere denne byggesaken?

- Jeg er jo ingen arkitekt, men en privatperson som har fått tegnet og oppført 3 boliger hvor jeg selv bor i en av dem. Boligene har blitt meget bra og alle som bor der trives veldig godt i et hyggelig nabolag, sier han.

 - Når regner du med at kjøperne av boligene får utstedt ferdigattest?

- Det kommer an på saksbehandlingstiden hos plan- og bygningsetaten og om en nabo, som kaller seg «ano-nym», vil forsinke saksbehandlingen ytterligere.