Eiendom

Vil endre på husbanklånene

Departementet foreslår å dele dagens grunnlån i tre.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
16. november 2018 - 10.28

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken.

– Vi foreslår endringer som skal gjøre at lån fra Husbanken gir samfunnet enda bedre boligkvaliteter enn i dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Formålet til grunnlånet er ikke endret siden lånet ble opprettet i 2004. Siden den gang har både boligmarkedet, samfunnsutfordringene og de offentlige rammebringelsene endret seg. Departementet foreslår å dele dagens grunnlån i tre: Lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger til vanskeligstilte og lån til studentboliger.

– Med forslagene vi legger frem nå, blir Husbankens virksomhet bedre rettet mot dagens samfunnsutfordringer. Vi vil dessuten få mer boligpolitikk for pengene. Husbanken skal bidra til markedsutvikling på viktige samfunnsområder, og bidra til at det blir bygd boliger med vesentlig bedre kvaliteter enn det som ellers ville blitt bygd. Søkere vil samtidig få økt frihet til å velge hvilke kvaliteter de vil prioritere i hvert enkelt prosjekt, sier Mæland.

Les mer i pressemeldingen som er sendt ut