Eiendom

Bankene får stryk for anti-hvitvasking

Advokat med klart råd.

Advokat Christine Haugstvedt Downing. Foto: Deloitte.

Advokat Christine Haugstvedt Downing. Foto: Deloitte.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
5. desember 2018 - 10.28

Bankene ser ut til å ha litt å gå på når det gjelder hvitvasking.

Skandalen i Danske Bank er friskt i minne, og denne etterfølges av at Norges største bank - DNB - får kritikk av Finanstilsynet for mangler knyttet til sitt anti-hvitvaskingsarbeid.

«Kritikkverdig» og «mangelfull etterlevelse» var karakteristikker tilsynet brukte på DNBs håndtering av etterlevelsen på AML-området i bedriftsmarkedet (anti money laundring).

Eiendomsadvokat Christine Haugstvedt Downing i Deloitte Advokatfirma tror eiendomsbransjen vil bli påvirket.

- Må ha mer info

- Forhold man nå kan forvente at Norges banker vil holde et høyt fokus på, er styring, kontroll og risiko i nettopp forretningsområdet bedriftsmarked. Et økt fokus på kontroll og styring i førstelinje mot bankens kunder, vil påvirke eiendomsaktørene, sier hun til Hegnar.no.

Advokaten viser til det nye hvitvaskingsregelverket som trådte i kraft 15. oktober i år, og som skjerper kravene til kundetiltak og pålegger ledelse og styre et større ansvar.

- For at bankene skal kunne tilfredsstille de krav som stilles i regelverket, må det nødvendigvis innhentes mer omfattende informasjon om kundene. Dette for at det kan dokumenteres at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for gjennomføring av de lovpålagte risikovurderingene, fortsetter Downing.

- Ta grep nå

Hun tror forholdet til reelle rettighetshavere vil være i fokus overfor eiendomsbransjen.

- Jeg forventer at det også vil stilles enda strengere krav til dokumentasjon av at eiendomsprosjekter gjennomføres i samsvar med regelverket. På samme måte som Oslo kommune gjennom Oslo-modellen har satt i verk tiltak for å stanse en uheldig utvikling med utbredt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bygg- og anleggsarbeidet, skal bankene ha kontroll på at ikke bankene misbrukes til hvitvasking, sier eiendomsadvokaten.

- I den grad eiendomsaktørene ikke allerede har gjort grep for å sikre at egen virksomhet er rigget for å håndtere de strengere krav som endringene i hvitvaskingsregelverket direkte og indirekte påfører dem, er nå det rette tidspunktet for aktørene til å ta grep, avslutter Downing.