An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Eiendom

Bankene får stryk for anti-hvitvasking

Advokat med klart råd.

Advokat Christine Haugstvedt Downing. Foto: Deloitte.

Advokat Christine Haugstvedt Downing. Foto: Deloitte.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
5. desember 2018 - 10.28

Bankene ser ut til å ha litt å gå på når det gjelder hvitvasking.

Skandalen i Danske Bank er friskt i minne, og denne etterfølges av at Norges største bank - DNB - får kritikk av Finanstilsynet for mangler knyttet til sitt anti-hvitvaskingsarbeid.

«Kritikkverdig» og «mangelfull etterlevelse» var karakteristikker tilsynet brukte på DNBs håndtering av etterlevelsen på AML-området i bedriftsmarkedet (anti money laundring).

Eiendomsadvokat Christine Haugstvedt Downing i Deloitte Advokatfirma tror eiendomsbransjen vil bli påvirket.

- Må ha mer info

- Forhold man nå kan forvente at Norges banker vil holde et høyt fokus på, er styring, kontroll og risiko i nettopp forretningsområdet bedriftsmarked. Et økt fokus på kontroll og styring i førstelinje mot bankens kunder, vil påvirke eiendomsaktørene, sier hun til Hegnar.no.

Advokaten viser til det nye hvitvaskingsregelverket som trådte i kraft 15. oktober i år, og som skjerper kravene til kundetiltak og pålegger ledelse og styre et større ansvar.

- For at bankene skal kunne tilfredsstille de krav som stilles i regelverket, må det nødvendigvis innhentes mer omfattende informasjon om kundene. Dette for at det kan dokumenteres at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for gjennomføring av de lovpålagte risikovurderingene, fortsetter Downing.

- Ta grep nå

Hun tror forholdet til reelle rettighetshavere vil være i fokus overfor eiendomsbransjen.

- Jeg forventer at det også vil stilles enda strengere krav til dokumentasjon av at eiendomsprosjekter gjennomføres i samsvar med regelverket. På samme måte som Oslo kommune gjennom Oslo-modellen har satt i verk tiltak for å stanse en uheldig utvikling med utbredt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bygg- og anleggsarbeidet, skal bankene ha kontroll på at ikke bankene misbrukes til hvitvasking, sier eiendomsadvokaten.

- I den grad eiendomsaktørene ikke allerede har gjort grep for å sikre at egen virksomhet er rigget for å håndtere de strengere krav som endringene i hvitvaskingsregelverket direkte og indirekte påfører dem, er nå det rette tidspunktet for aktørene til å ta grep, avslutter Downing.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.