Eiendom

Få tegn til at salget tar seg opp

Nyboligsalget har vært stabilt svakere de siste to årene.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
21. desember 2018 - 10.02

Siden midten av oktober er det solgt 2.436 nye boliger, viser en fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse (ECON Nye Boliger).

Dette er 12 prosent færre enn i forrige tomånedersperiode, men fem prosent flere enn samme periode i fjor.

Nyboligsalget har vært stabilt svakere de siste to årene sammenlignet med det gode salget i 2015 og 2016.

Sterkest i nord

Salget siden oktober utgjør 15 prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er to prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor, men to prosentpoeng lavere enn forrige tomånedersperiode. Det sterkeste salget finner vi i Nord-Norge med en salgstakt på 18 prosent. Deretter følger Østlandet med 16 prosent, Midt-Norge med 15 prosent, Vestlandet med 13 prosent og Sørlandet som er svakest med kun ni prosent.

Siden sist telling har 2.918 nye boliger hatt salgstart i Norge. Salgstakten blant disse boligene var 29 prosent. De solgte boligene i prosjekter med salgstart utgjør 35 prosent av de solgte boligene totalt denne perioden.

I løpet av siste tomånedersperiode ble byggearbeidene igangsatt for 2.043 boliger i Norge. Samlet for 2018 har vi registrert 15.238 igangsatte boliger i vår database. Det er fem prosent færre enn i 2017, men tre prosent flere enn i 2016. Kartleggingen av antatt ferdigstillelse i boligprosjektene viser at det i 2019 ventes å fullføres 16.982 boliger.

Høyest pris i øst

Det er nå 14.307 usolgte boliger, mot 14.040 i oktober, der 2.918 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 2.436 har blitt solgt. I tillegg har 215 boliger enten blitt midlertidig stanset eller kansellert.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for boligene i Norge er nå på 54.700 kroner - syv prosent mer enn på samme tid i fjor. Prisen er høyest på Østlandet med 62.000 kroner, mens Sørlandet ligger lavest med 42.300 kroner.