Eiendom

Fem viktige saker for boligeiere i 2019

Åtte av ti nordmenn eier sin egen bolig, men økte bokostnader gjør at den norske boligmodellen er under press, ifølge Huseiernes Landsforbund.

Foto: Finansavisen

Foto: Finansavisen

Artikkel av: Martine Holøien
30. desember 2018 - 10.58

- Den norske boligmodellen er unik, men økte bokostnader gjør at den norske boligmodellen er under press, sier Morten A. Meyer i Huseiernes Landsforbund.

Meyer peker på fem viktige saker som vil være avgjørende for norske boligeiere i 2019:

1. Nye regler for tryggere bolighandel

Regjeringen la rett før jul frem forslag til nye regler for salg av brukte boliger som skal vedtas i løpet av 2019.

- Endringene vil være med å gjøre kjøp og salg av boliger tryggere for norske forbrukere. Det er samtidig viktig at vi gjennom de nye reglene får en så god standardisert tilstandsrapport som mulig, sier Meyer.

2. Rentenivået

Boliglånsrenten ble satt opp høsten 2018, noe som medfører økte bokostnader.

- Med en ny varslet renteøkning i mars neste år vil bokostnadene til norske boligeiere stige fra midten av mai når renteøkningen får effekt på boliglånene. Renten er for de aller fleste den største kostnaden ved å bo, og vi er avhengig av at renten ikke stiger for fort, sier Meyer.

3. Ny strømregning og effekttariffer

NVE har varslet at de ønsker å gjøre om måten strømregningen lages, slik at man går fra en regning som er knyttet til forbruket til en regning der det er et mye større fastledd for tilknytting, såkalte effekttariffer.

-Vi mener at denne omleggingen er lite fremtidsrettet og for dårlig utredet. Faren er at det nye systemet vil bli dyrere, samtidig som strømforbruket går opp, sier Meyer.

4. Kommunevalget, kommunale avgifter og eiendomsskatt

Bokostnadsindeksen som Huseierne presenterte i august 2018 viser at de myndighetsbestemte kostnadene ved å bo har økt de siste årene. Det er samtidig varslet store økninger på vann- og strømavgiftene. Meyer mener derfor at kommunevalget til høsten blir viktig for alle norske boligeiere.

5. Utvidet regjering

Januar vil gi regjeringsforhandlinger mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Huseierne håper også en eventuelt utvidet regjering setter boligsaker høyt på dagsorden.

- Vi er avhengig av at den norske boligmodellen består. Dermed må ikke kostnadene for å bo i bolig bli økt for mye. Samtidig er det også viktig at det er enkelt å få bygget gode og kostnadseffektive boliger med minst mulig byråkrati, avslutter Meyer.