Eiendom

SSB venter høyere boligprisvekst enn tidligere antatt

Reelt sett vil veksten være nær uendret frem til 2021, tror statistikkbyrået. 

Foto: Finansavisen

Foto: Finansavisen

Artikkel av: Are  Strandli
6. desember 2018 - 10.33

Når det gjelder boligmarkedet mener SSB at boliginvesteringene vil snu til oppgang i løpet av første halvår 2019, og  at der utsikter til videre boligprisvekst i årene som kommer

Det kommer frem i bryåets ferske rapport «Konjunkturtendensene 2018/4» som ble lagt frem torsdag.

Denne veksten ventes imidlertid å være såpass moderat at boligprisene reelt sett er nær uendret fram til 2021.

«Sammenliknet med de siste fem årene, som var preget av store svingninger i både boligpriser og boliginvesteringer, virker boligmarkedet nå å være mer i balanse», heter det i rapporten.

Byrået anslår en endring fra året før på 1,6 prosent i 2018, 1,4 prosent i 2019, 1,2 prosent i 2020 og 0,6 prosent i 2021.

For de tre første årene er prognosene høyere enn tidligere lagt til grunn, men lavere i 2021.