Eiendom

- Vedder gjerne med Andreassen om prisoppgang

Boligmarkedet får kort juleferie i år, ifølge sjefen for Privatmegleren Grethe W. Meier. I motsetning til sjeføkonom Jan L. Andreassen spår hun boligprisene opp i januar.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
27. desember 2018 - 15.57

- Vi har fått inn mange nye boliger i november og desember som skal legges ut nå i januar. Dette er normalt. Det unormale i år er at meglerne velger å legge ut disse på Finn.no allerede i romjulen og at første visningshelg allerede blir første søndag i januar, forteller administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren til Hegnar.no.

Normalt er første store visningshelg 2. eller 3. helg i januar. Årsaken til at meglerne nå vil legge ut boligene så tidlig, er ifølge Meier at det er mange kjøpere som etterspør flere boliger å vurdere.

Vedder i mot

Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan L. Andreassen, har uttalt at han tror børsuroen vil ødelegge for januar-hoppet i år.

- Jeg ser at Jan Andreassen er redd for prisfall i januar, og at han spår at prisene i hvert fall ikke vil stige noe i januar, fordi det vil være så mye boliger ute for salg. Av erfaring så er jeg ikke enig i dette når vi ser på tidligere januarmåneder, sier Meier.

Megleren peker på at det alltid kommer mange nye boliger ut for salg i januar. Når det legges ut så mye som det forventes i år så gjør det ifølge Meier at det også vekker enda flere interessenter enn ellers som igjen kan bli kjøpere.

- Volum avler volum. I tillegg har hele høsten i 2018 vist at det er unormalt mange som vil skifte bolig, og det har aldri vært solgt flere bruktboliger enn i 2018. Vi tror den store interessen vil fortsette i 2019, og tilskriver den store interessen at norske husholdninger nå har så god kjøpekraft.

Privatmegleren opplever at mange ønsker å kjøpe seg oppover, det vil si kjøpe noe som er litt større og kanskje litt dyrere enn man har i dag fordi økonomien deres tillater det.

- Rente-spøkelset har også blitt betydelig mindre, om man kan si nesten forsvunnet. Dette gjør også noe med kjøpelysten, sier Meier.

Les også: - Tiden for galopperende priser over for denne gang

Kortsiktig optimist

Selv om det vil komme mange nye ferdigstilte boliger gjennom 2019, tror Meier at markedet vil absorbere dette.

- Det eneste store usikkerhetsmomentet jeg ser i dag er uro i internasjonal økonomi og børsuro, og at det eventuelt vil påvirke bankenes kredittpolicy og at kredittilgangen til norske husholdninger blir dempet.

- Med andre ord er jeg optimist i det kortere bildet, og vedder gjerne med Jan Andreassen om prisoppgang i januar, sier Meier, som tror vi vil se en oppgang på 1,5-2 prosent i januar.

Samme tid i fjor spådde sjefen for Privatmegleren én prosent opp for landet, og noe høyere vekst for Oslo.

- De aller fleste var jo negative for 2018, så vi ser jo at vi ikke traff godt for 2018. Boligmarkedet skifter ofte mer enn vi forventer, avslutter Meier til Hegnar.no.

Ned tre prosent

 Fremtiden er som alltid usikker, men det sjeføkonom Jan L. Andreassen har skrevet mye om, er at vi investerer usedvanlig mye i bolig, hytter og nå, fjorårets slager - bobiler.

- Vi har med andre stadig mer boligkapital som må tas i bruk, i en befolkning uten sterk befolknings- eller inntekstvekst, sier han til Hegnar.no.

Alle markeder med sterkt tilbudsvekst og svak etterspørsel vil ifølge Eika-økonomen merke prispress.

- Jeg tok feil at det ville komme i 2018, men dette gjør bare utsiktene for de nærmeste år vanskeligere, da overskuddstilbudet er økende. Derfor er jeg ganske så sikker på at boligprisene i reelle termer må ned over tid. Det er eneste måten å stagge tilbudet på.

Forhåpentligvis starter denne konsolideringsprosessen ifølge Andreassen i 2019, med nominell prisnedgang i januar.

- Jo lenger prisnedgangen drøyer, desto mer vil bygges, med fare for krakk og krise på et senere tidspunkt.

Selv satser sjeføkonomen på volumnedgang i boligbyggingen på om lag 20 prosent i 2019, og en samlet nedgang i boligprisene på tre prosent.

- Dette vil jeg kalle en myk landing for boligmarkedene, avslutter Andreassen, som på samme tidspunkt i fjor spådde en samlet nedgang for boligprisene på fem prosent.

Se også: Hegnar og Langtind vedder om boligprisene

Svak prisvekst

Ifølge administrerende direktør Hedda P. Ulvness er det lav aktivitet i markedet, hvor antall visninger og solgte boliger er halvert sammenliknet med utgangen av november.

- Dette er normalt. Desember er, kombinert med juli, den måneden i året med færrest transaksjoner, fortalte hun til Hegnar.no forrige uke.

- På nyåret løftes ofte prisene, som forsterkes utover våren. Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan L. Andreassen, har uttalt at han tror børsuroen vil ødelegge for januar-hoppet i år. Hvilke tanker gjør du deg?

- Jeg er temmelig sikker på prisvekst i januar. Historisk har januar hatt en gjennomsnittlig prisøkning på 2,6 prosent de siste fem årene. Det er mye som tyder på at det samme vil gjenta seg i 2019.

Dersom veksten skulle utebli, vil det i tilfellet ifølge Eie-sjefen skyldes flere forhold, som store salgsvolumer, rentefrykt, avtakende befolkningsvekst og moderat lønnsvekst.

At uroen på børsen spiller inn som en betydelig enkeltfaktor på det samlede boligmarkedet har hun mindre tro på.

- Normalt er det slik at børsuro påvirker boligtransaksjonen i high-end markedet. Våre meglere har opplevd et sterkt high-end marked i år, hvor det er rift om de dyreste boligene, mens det går tregere i det billigere segmentet. Det er for øvrig et sjeldent fenomen, for normalt er det omvendt, sa Ulvness.

- Hvordan ser du for deg boligmarkedet 2019 generelt sett?

- Jeg tror på et balansert og stabilt boligmarked, med et fornuftig transaksjonstempo og en svak prisvekst. Mitt håp er at 2019 blir året uten store overraskelser, verken i form av betydelige forskriftsendringer eller store ukjente rentebyks.

Opp tre prosent

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste tidlig i desember at boligprisene falt 1,5 prosent i november.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene ned 0,5 prosent.

12-månedersveksten kom inn på 2,0 prosent, og falt dermed fra 2,4 prosent i oktober og 2,7 prosent i september.

Så langt i år har boligprisene steget 3,0 prosent og med en normal desember ender året trolig såvidt i pluss, nominelt.

Den sterkeste utviklingen i november hadde Asker og Bærum, med et fall på 0,5 prosent. Svakest utvikling hadde Tønsberg og omegn og Hamar/Stange med et fall på 2,2 prosent.

I Oslo falt boligprisene med 0,7 prosent, mens det normale i november i snitt har vært en oppgang på 0,4 prosent.

Sterkest utvikling det siste året hadde Oslo, med en oppgang på 4,7 prosent. Den svakeste utviklingen det siste året hadde Bergen, med et fall på 0,3 prosent.

- Boligprisene gikk noe mer ned enn normalt i november i år. Den svake prisutviklingen må sees i sammenheng med det store utbudet av boliger på markedet vi har hatt gjennom hele året. Et stort tilbud gir normalt svakere utvikling i boligprisene, kommenterte administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Han la til at alle deler av landet hadde prisnedgang, som er normalt i november måned.

- Gjennom året har det vært mindre regionale forskjeller i prisutviklingen enn det som har vært tilfelle de siste årene, og boligmarkedet er i god balanse og er velfungerende, sa Dreyer.