Eiendom

- Lønnsvekst gir støtte til boligprisene i år

Meglerhus avfeier klar nedsiderisiko.

Foto: OBOS.

Foto: OBOS.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
2. januar 2019 - 09.28

Handelsbanken Capital Markets opprettholder sitt moderat positive syn på boligprisene i 2019.

Forventningen er at trenden det siste halvåret, med sesongjustert utflating/svak nedgang, fortsetter når Eiendom Norge legger frem sin desember-statistikk førstkommende fredag.

- Lønnsvekst gir støtte

- Det generelle inntrykket for 2019 ser ut til å være moderat positivt, med boligpriser som stiger litt mindre enn nominell lønnsvekst. Noen har advart mot en klar nedsiderisiko i boligprisene, men det er ikke vårt hovedscenario. Boliglånsrentene ventes å stige ytterligere (meglerhuset står på to renteøkninger i 2019), men lønningene stiger også, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.

Handelsbanken ser for seg 3,2 prosent lønnsvekst i 2019, etter 2,7 prosent i 2018.

- Solid vekst i realøkonomien - som slår ut i høyere etterspørsel etter arbeidskraft, sammen med økende nominell lønnsvekst, bør etter vårt syn fortsette å gi støtte til boligmarkedet, heter det videre.

- Kan endre seg brått

Meglerhuset øyner en AKU-ledighet (SSBs arbeidskraftundersøkelse) på 3,9 prosent når tallene for september-november slippes i morgen.

Dette vil være svakt ned fra 4,0 prosent de tre siste gangene.

- Men utsiktene for boligmarkedet er ikke uten forbehold. Mens det fundamentale antyder en moderat positiv pristrend gjennom 2019, kan sentimentet endre seg brått, selv om klare tegn på et svakere sentiment i boligmarkedet ikke har vært sett så langt. Aktiviteten har holdt seg høy: de seneste omsetningstallene har vært i den øvre enden av intervallet observert de siste ti årene, avslutter Gonsholt Hov.