Eiendom

NBBL: Overraskende sterke boligpriser

Øyner videre vekst i 2019.

Borettslaget Teisen vest. Foto: nyebilder.no.

Borettslaget Teisen vest. Foto: nyebilder.no.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
3. januar 2019 - 14.40

NBBLs prisstatistikk viser at prisene på borettslagsboliger falt 0,3 prosent i 4. kvartal. 

Regionale tall viser oppgang i Oslo og Stavanger, og nedgang i Trondheim og Tromsø.

- Sterkt 4. kvartal

Ellers er utviklingen nokså flat.

Boligprisene er ifølge NBBL preget av sesongmønster, og 4. kvartal er historisk et svakt kvartal.

- En nedgang på 0,3 prosent er overraskende sterkt sett i lys av høy boligbygging, renteoppgang og økt usikkerhet i internasjonal økonomi. I det store bildet kan vi konkludere med at boligprisene har stabilisert seg og flatet ut i løpet av 2018, sier NBBL-sjef Thor Eek i en kommentar.

Øyner 2019-vekst

I 2018 sett under ett viser statistikken fra NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund) 2,8 prosent oppgang.

For 2019 er NBBLs hovedscenario 4,0 prosent oppgang.

- Vi holder enn så lenge en knapp på fortsatt god utvikling i norsk økonomi, og tror på fortsatt boligprisvekst i 2019. Men sjansen for at vi tar feil er større enn vanlig, avslutter Eek.

Hele statistikken her.