Eiendom

Stadig flere tror på høyere boligpriser

NBBLs boligmarkedsbarometer er nå på det høyeste nivået siden september.

Foto: Finansavisen

Foto: Finansavisen

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
24. januar 2019 - 10.17

Boligmarkedsbarometeret stiger fra minus 0,4 i desember til 4,9 i januar, melder Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Det er det høyeste nivået siden september.

Andelen som tror på stigende boligpriser har ifølge meldingen økt fra 41 prosent i desember til 46 prosent i januar. Samtidig faller andelen som tror på boligprisnedgang fra 17 til 12 prosent.

- Faktorer som renteoppgang, høy boligbygging og lavere befolkningsvekst var ventet å gi motvind i boligmarkedet i 2018. Med fasiten i hånd ser vi imidlertid at etterspørselen i fjor var sterk nok til å ta imot en stor tilbudsside – og boligprisene økte 2,8 prosent gjennom året, sier sjeføkonom i NBBL, Christian Frengstad Bjerknes, i en kommentar.

Renter og ledighet

Norges Bank prognoser tilsier to renteøkninger i løpet av 2019, og hele 81 prosent forventer høyere rente i løpet av året. Det er om lag uendret fra desember.

- Renteforventningene har imidlertid falt internasjonalt. Det kan potensielt ha betydelig påvirkning på renteutsiktene her hjemme og føre til bevegelser i boligmarkedsbarometeret i løpet av våren, tror Bjerknes.

I tillegg er kun fire prosent av befolkningen ifølge meldingen bekymret for å miste jobben, noe som er litt færre enn i desember.

- Arbeidsmarkedet er særdeles viktig for utviklingen i boligmarkedet. I 2018 trumfet god utvikling i norsk økonomi den motvinden boligprisene møtte fra økt rente, høy boligbygging og lavere befolkningsvekst, sier Bjerknes.