Eiendom

Så mye dyrere har det blitt å bygge bolig

Det blir stadig litt dyrere å bygge bolig.

Harbitz Torg. Foto: Gard Setsaas / Finansavisen

Harbitz Torg. Foto: Gard Setsaas / Finansavisen

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
12. februar 2019 - 08.20

Tall fra SSB viser at byggekostnadene for boliger steg 0,3 prosent fra desember til januar. Arbeidskraftskostnadene var uendret prosent, mens materialkostnadene steg 0,7 prosent.

Kostnadsøkningen var 0,2 prosent for eneboliger av tre og 0,4 prosent for boligblokker.

Fra januar i fjor til januar i år steg byggekostnadene for boliger med 3,3 prosent. Arbeidskrafts- og materialkostnader økte hhv. 2,5 og 3,6 prosent i samme periode.

Kostnadene for eneboliger av tre steg over året 3,2 prosent, og for boligblokker 3,4 prosent. Materialkostnadene steg hhv. 3,6 og 3,5 prosent for de to boligtypene det siste året.

Les mer hos SSB.