Eiendom

Enkel indikator lover godt for boligprisene

- Boligkjøperne lar seg ikke skremme.

Foto: OBOS.

Foto: OBOS.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
5. mars 2019 - 13.28

Tidligere i dag viste boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi at boligprisene steg 0,5 prosent i februar.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene uendret.

Boligprisene er nå 3,0 prosent høyere enn for ett år siden, og 12-månedersveksten er dermed litt ned fra januar.

I Oslo viser Handelsbankens egne, sesongjusterte tall en oppgang på 0,3 prosent i februar.

- Dette er andre måned på rad med positiv vekst etter nedgang i de fem foregående månedene. Boligprisene ser ut til å være på en moderat oppadgående trend, både i Oslo og nasjonalt. Vår enkle indikator for tilbuds- og etterspørselsbalansen (se figur) indikerer moderat positive prisutsikter på kort sikt (sesongjustert), skriver seniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård.

Kilde: Macrobond/Handelsbanken.

- Støtter opp om en renteøkning

Meglerhuset opprettholder sitt syn som går ut på en moderat økning i gjennomsnittlige boligpriser i år.

- Vårt basisscenario er at snittprisene stiger noe mer enn nominell lønnsvekst. Sånn sett er vårt 2019-estimat litt over Norges Banks prognoser. Selv om februar-tallene er godt på linje med Norges Banks spådommer, vil positive overraskelser i de siste to månedene trolig medføre en liten oppjustering av sentralbankens prognoser, fortsetter Fenwick Grangård.

- Men den nødvendige oppjusteringen er ikke stor, og vil trolig ikke endre rentebanen betydelig. Utviklingen i boligmarkedet fortsetter likevel å støtte vårt syn om en renteøkning på møtet om to ukers tid, avslutter han.

Samme meglerhus skrev i sin oppdatering om boligmarkedet i forrige uke at en slik renteøkning neppe vil sparke beina under boligmarkedet.

- Kundene lar seg ikke skremme

Det er Nordeas oppfatning også.

- Kundene lar seg ikke skremme av den varslede renteoppgangen fra Norges Bank. Vår oppfatning er at kundene har tatt høyde for en renteheving og at de har buffer til å takle det, sier leder for personmarkedet i Nordea Norge, John Sætre, i en kommentar til Hegnar.no.

Han tegner bildet av et velbalansert marked med fortsatt bra aktivitet.

- Det er mange på kjøpersiden, og mange boliger ute til salgs. Med så mange boliger til salgs har kundene god tid til å tenke seg om, noe som gjør at vi fornyer en del finansieringsbevis. Vi ser også at kundene kjøper innenfor rammene de har fått tildelt, avslutter Sætre.

Se også: - Det kan vi ta et hvilket som helst veddemål på