Eiendom

Vil selge hus som er anbefalt revet

Huset i Sandefjord er anbefalt revet. Likevel prøver eiendomsmegleren å få 4 millioner kroner for boligen.

Selges: Dette huset i Solløkkaveien 6 i Sandefjord er til salgs, etter at tidligere eier fikk boligtransaksjonen hevet da huset viste seg å ha alvorlige setningsskader. Foto: Christian Høst

Selges: Dette huset i Solløkkaveien 6 i Sandefjord er til salgs, etter at tidligere eier fikk boligtransaksjonen hevet da huset viste seg å ha alvorlige setningsskader. Foto: Christian Høst

Artikkel av:  Redaksjonen
8. mars 2019 - 11.25

(Finansavisen): I november fikk kjøperne av et hus på Solløkka i Sandefjord hevet kjøpet da det viste seg at huset har setningsskader og synker.

Nå skal huset selges på nytt, men først på side 89 i prospektet får man vite om hva bygningsingeniør Bjørn Konrad Damberg mener om huset:

- Min konklusjon er at huset nok ikke er til å redde ved hjelp av peler eller andre løsninger. Slik situasjonen ser ut for meg bør man rive huset.

Tatt av markedet

Det var Sandefjord Blad som først omtalte saken tidligere i år. Da lå huset til salgs for 4,6 millioner kroner. Den prisen ble senere senket til 3,9 millioner kroner. I forrige uke sendte eiendomsmegler Wenche Beyer i DNB Eiendom ut meldinger til interessenter om at selger er villig til å motta bud lavere enn prisantydning. Nå forteller hun at boligen er tatt av markedet, skriver Finansavisen

– Huset er tatt av markedet. Det er foretatt nye målinger av grunnen på tomten som viser lovende resultater, sier Beyer.

– Men huset ligger fremdeles til salgs på DNBs hjemmesider?

– Avgjørelsen ble tatt i går, så den er ikke fjernet ennå.

– Betyr det at selger ikke ville akseptert et bud på prisantydning nå?

– Selger hadde solgt om han fikk et bud på prisantydning.

Ifølge Beyer har det vært flere på privatvisning og i tillegg 12 personer på budoppfølging.

– Ble de informert om at boligen er anbefalt å rives?

– Har du lest prospektet? I salgsrapporten har jeg skrevet om den spesielle situasjonen og den inneholder tre rapporter, en tilstandsrapport, rapporten fra Damberg og en rapport fra Multiconsult. Alle har dessuten blitt bedt om å lese hele salgsoppgaven grundig før de har kommet på visning.

– Står det i tilsynsrapporten at dette huset bør rives?

– Nei.

– Skriver du noe sted at dette huset bør rives?

– Nei, vi har nye målinger som viser at dette ikke er et svart/hvitt-rivnings­tilfelle. Meglers oppgave er ikke å trekke noen konklusjoner om boligen er kondemnabel eller ikke, sier Beyer.

I prospektet har Beyer skrevet:

- Eiendommen har de senere årene blitt grundig vurdert av fagfolk. Det er påvist pågående setninger i bygget. Det er usikkert om disse kommer til å stabilisere seg, eventuelt når dette skjer. Det er videre usikkerhet knyttet til behovet for utbedringsmetoder og kostnader for utbedring. Kjøper må derfor sette seg inn i vedlagte skaderapporter som er inntatt i salgsoppgaven. Takstmann Hans Petter Olaussen har utført en grundig befaring og en detaljert boligsalgsrapport ligger vedlagt.

Dambergs konklusjon om at huset bør rives står skrevet over tre linjer i det 170 sider lange prospektet, og det refererer Beyer ikke til på noe sted i prospektet, skriver Finansavisen.