An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Eiendom

OBOS-prisene fikk seg en knekk

- Overraskende fall.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
2. mai 2019 - 12.30
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Tall fra OBOS viser at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 62.688 kroner per kvadratmeter i april, 2,1 prosent mindre enn i mars.

Hittil i år har Oslo-prisene steget 5,0 prosent.

Sammenlignet med april i fjor, er prisene opp 4,9 prosent. 12-månedersveksten er dermed ned fra 9,1 prosent i mars.

April-nedgangen kommer etter tre måneder med prisoppgang.

- Prisnedgangen i april er noe overraskende. Vi opplever solid etterspørsel etter boliger selv om antall omsetninger i mars og april går noe ned i Oslo sammenlignet med 2018. En mulig forklaring er at den siste tidens renteøkninger biter noe i en overgangsfase, sier OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.

Tror prisfallet er et blaff

På landsbasis falt prisene på OBOS-tilknyttede boliger 1,6 prosent til en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 54.832 kroner.

Prisene for brukte OBOS-boliger hittil i år har dermed steget 3,8 prosent på landsbasis.

Siraj tror ikke tallene for april betyr at prisnedgangen vil fortsette, selv ikke med nye renteøkninger.

- Med et fortsatt lavt rentenivå, befolkningsvekst, lav arbeidsledighet og reallønnsvekst forventer vi fortsatt vekst i boligprisene utover året og inn i 2020. Den sterkeste veksten vil vi se i Oslo. Her er det, spesielt fra neste år, en grunnleggende ubalanse mellom nybygging og etterspørsel. Vi ser også en kraftig økning i tomteprisene i Oslos randsone som vil påvirke prisene på både nye og brukte boliger, fortsetter han.

Øyner vesentlig høyere priser

Han trekker spesielt fram Follo-regionen hvor tomteprisene har skutt i været, blant annet som en følge av ferdigstillelsen av Follobanen.

- Det vil medføre et vesentlig høyere prisnivå på boliger, sier OBOS-sjefen.

Han påpeker at OBOS i lengre tid har merket stor etterspørsel etter nye boliger i alle sine hovedområder.

- Vi ser at pris og kvalitet på boligene i større grad enn før er avgjørende for å opprettholde et godt salg. At folk kjøper nye boliger, tyder på at de er optimistiske med tanke på fremtiden, sier Siraj.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.