Eiendom

AF Gruppen bygger Drammen-portal

Strøm Gundersen lander oppdrag.

Portalen Union Drammen. Illustrasjon: Lund+Slaatto Arkitekter.

Portalen Union Drammen. Illustrasjon: Lund+Slaatto Arkitekter.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
13. juni 2019 - 13.25

Strøm Gundersen, et datterselskap i AF Gruppen, er valgt som entreprenør for oppføring av kontorbygget Portalen på Union i Drammen, går det frem av en børsmelding.

Oppdragsgiver er Union Eiendomsutvikling.

Kontrakten, som omfatter bygging av 7.700 kvadratmeter over syv etasjer, gjennomføres som en totalentreprise i samspill.

Kontraktssummen blir anslått til 208 millioner kroner, eksklusive moms.

Byggearbeidene starter i august 2019, og skal overleveres byggherre i mai 2021.