Eiendom

Boliglånsforskriften opp til ny vurdering

Finanstilsynet har fått brev.

Borettslaget Teisen vest. Foto: nyebilder.no.

Borettslaget Teisen vest. Foto: nyebilder.no.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
3. juni 2019 - 14.34

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet om å gi en vurdering av boliglånsforskriften som utløper 31. desember i år, skriver departementet på sine hjemmesider.

Vurderingen tilsynet skal gjøre er om forskriften bør videreføres, og om det i så fall er grunnlag for å justere enkeltelementer i den.

Finanstilsynet skal gi sin vurdering innen 10. september 2019.

1. juli 2015

En midlertidig boliglånsforskrift trådte først i kraft 1. juli 2015, i første omgang med effekt ut 2016. Målet var å bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld.

Forskriften har senere blitt endret og videreført to ganger.

Den gjeldende boliglånsforskriften trådte i kraft 1. juli i fjor.

Brevet fra Finansdepartementet her.