Eiendom

Færre igangsettingstillatelser til nye boliger

Middelthunet. Illustrasjon: OBOS/Veidekke Eiendom.

Middelthunet. Illustrasjon: OBOS/Veidekke Eiendom.

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
23. juli 2019 - 08.02

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger falt 5,7 prosent fra mai til juni, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Det ble i juni gitt igangsettingstillatelse til 3.059 boliger.

Igangsatt bruksareal falt 9,3 prosent fra mai - til 367.900 kvadratmeter.

Siste 12 måneder

I siste 12-månedersperiode ble igangsettelsestillatelse gitt til 33.585 nye boliger, 8,5 prosent flere enn i 12-månedersperioden før.

I bruksareal snakker vi om drøyt 4,1 millioner kvadratmeter, noe som tilsvarer en oppgang på 1,2 prosent.

I siste 12-månedersperiode ble igangsettelsestillatelse gitt til bygging av 5,91 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig.

Det tilsvarer en oppgang på 9,8 prosent fra forrige 12-månedersperiode.