Eiendom

UTSIKTSTOMT I DRØBAK - Etablert villastrøk - 20% u-grad av 664 kvm. - Skjermet uten innsyn - skog og LNF-område som nabo

UTSIKTSTOMT I DRØBAK - Etablert villastrøk - 20% u-grad av 664 kvm. - Skjermet uten innsyn - skog og LNF-område som nabo

Fakta

 • Utsikten 1A
 • Boligtype
  Tomt
 • Eieform
  Selveier
 • Soverom
  0

Prisdetaljer

 • Prisantydning
  3 800 000 ,-

Omkostninger

3 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
95 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 800 000,-))
--------------------------------------------------------
110 122,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 910 122,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Areal og byggeår

 • Primærrom
 • Tomt
  664

Beliggenhet

Denne attraktive tomten ligger i et svært ettertraktet og barnevennlig boligområde på Utsikten i Drøbak, i Frogn kommune. Området har gangavstand til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og idrettsanlegg. Perfekt for familier. Fra eiendommen er det noen minutters gange til Seierstensmarka med turterreng og lysløyper, samt gangavstand til Drøbaks hovedstrand, Badeparken. En perle om sommeren med flere sandstrender, stupebrett, svaberg og en flott gresslette. Den strekker seg 650 meter nordover fra Drøbak havn og har sol hele dagen. Fine gangveier på kryss og tvers gjør det lett å komme seg rundt. Parken har også et fint lekeanlegg for barn med husker, sklier og springvann.

Drøbak kan også friste med interessante gallerier, en sjarmerende båthavn og et spennende akvarium til glede for hele familien. Er du en av golfentusiastene ligger Drøbak golfbane like bak eiendommen som åpner normalt i mai og stenges en gang i september. Ellers er det ca. 5 minutters kjøring til Frognhallen og idrettsanlegg på Seiersten med blant annet ny svømmehall og ballbinge.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Dagligvarehandelen kan gjøres ved blant annet Matkroken, Kiwi og Meny. Ønsker du et ytterligere servicetilbud kan turen legges til Amfi Drøbak City som har et variert utvalg av ulike butikker, apotek og spiseplasser. Det er også verdt å ta turen til handlegatene i Drøbak hvor det er spennende nisjebutikker, vinmonopol, spiseplasser og bibliotek.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss, hvorav nærmeste bussholdeplass er Grande med buss nr. 500 Drøbak og nr. 506 Frogn vgs. Buss nr. 500 Oslo tar deg inn til hovedstaden. Med bil fra eiendommen tar det ca. 15 min til Ås, 25 min til Ski, 35 min inn til Oslo og 60 min til Oslo lufthavn.

Fra eiendommen er det ca. 4 min kjøring til Drøbak barneskole, Montesorri barneskole, Montesorri ungdomsskole og Seiersten ungdomsskole. Det er ca. 9 min kjøring til Frogn videregående skole. Området har et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

Parkering / Garasje

Frittliggende uthus/garasje kan ha mønehøyde inntil 5 meter og gesimshøyde inntil 3 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Parkering må inkluderes i total BYA på 20%.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

2018/980914-1/200 Bestemmelse om adkomstrett 04.07.2018 21:00
rettighetshaver:Knr:0215 Gnr:70 Bnr:95

2018/980888-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk 04.07.2018 21:00
rettighetshaver:Knr:0215 Gnr:70 Bnr:95
Bestemmelse om å legge og vedlikeholde ledninger m.m

Vei / Vann / Avløp

Vei: Atkomst til privat veg. Veirett på privat vei, Batteriveien, er gitt av grunneier
Forsvarsbygg i brev av 06.09.2017. Herunder er også frisiktlinjer vurdert.

Vann/avløp: Selger/Eier skal fysisk grave inn Vann- og Avløp- Ledninger inn på tomten. Tilknytningsgebyr eksklusiv mva. er p.t. kr. 50.000,- for vann og kr. 50.000,- for kloakk. Gebyret dekkes av ny eier.

https://www.frogn.kommune.no/enheter/miljo-idrett-og-kommunalteknikk/kommunale-gebyrer-kommunalteknikk/

Reguleringsforhold

2. I bygge- og anleggsområder for boligbebyggelse avsatt til hensynssone landskap (H550_7, eksponerte åssider) skal utnyttelsesgraden ikke overstige 20 % -BYA og maksimal mønehøyde er inntil 7,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Dette området vil fungere som en buffersone (sikringssone) for bebyggelsen innenfor verneområdet Gamle Drøbak.

Frittliggende uthus/garasje kan ha mønehøyde inntil 5 meter og gesimshøyde inntil 3 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Parkering må inkluderes i total BYA på 20%.

Faste, løpende kostnader

Det er ingen kommunale avgifter eller eiendomskatt slik tomten står i dag. Kommunale avgifter blir beregnet når tilkobling skjer. Det tilkommer tilknyttningsavgift for vann, kloakk og strøm.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

3 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
95 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 800 000,-))
--------------------------------------------------------
110 122,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 910 122,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Annen nyttig informasjon

Boden som står på tomten blir flyttett av selger/eier.

Konsesjon / Odel

Egenerklæring om konsesjon må fylles ut av kjøper.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Eiendommen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.