Energi

- Oljemarkedet vil være tilbake i balanse i 2017

Høyere etterspørsel og mindre produksjon utenfor Opec ventes å bidra til mindre overskuddet av olje i tiden fremover.

Artikkel av: Magnus Berg Johansen
12. juli 2016 - 13.26

Det ventes at markedsforholdene vil bidra til å fjerne samlet oljelageroverskudd i 2017, ifølge Opecs månedsrapport, skriver TDN Finans.

Organisasjonen tror oljeetterspørselen vil stige med 1,2 millioner fat pr dag i 2017, et anslag basert på bedret økonomisk utvikling globalt og høyere veitransport og bilsalg i USA og Kina.

Samtidig ventes tilbudet av olje fra land utenfor Opec å falle.

- Dermed vil markedsforhold bidra til å fjerne generelle overflødige oljelagre i 2017, konkluderes det i rapporten.

Opec holder anslaget for verdens oljeetterspørsel i 2016 uendret på 94,18 millioner fat pr dag. For 2017 ventes etterspørselen til 95,33 fat pr dag.

Samtidig anslår Opec at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen fra de 14 Opec-landene var 32,858 millioner fat pr dag i juni, som er opp 264.100 fat pr dag fra måneden før. Veksten kom omtrent like mye fra Saudi-Arabia, Iran og Irak.