Energi

Hudfletter EUs bruk av biodrivstoff

EU-landenes bruk av biodrivstoff skader klimaet og bidrar til ødeleggelse av regnskog, mener hjelpeorganisasjonen Oxfam.

AP Photo

AP Photo

Artikkel av: NTB
27. oktober 2016 - 05.59

Den britiske hjelpeorganisasjonen retter skarp kritikk mot EUs politikk for økt bruk av biodrivstoff til transport.

– Politikken skader klimaet og mennesker verden over, sier Marc-Olivier Herman fra Oxfam til det svenske nyhetsbyrået TT.

Han peker på at regnskog er blitt hogget i Indonesia for å gi plass til produksjon av palmeolje, som blant annet brukes til biodrivstoff.

Matproduksjon i u-land

I tillegg er biodrivstoff-bransjen lenge blitt anklaget for å legge beslag på landbruksjord som kunne vært brukt til å dyrke mat.

Såkalt første generasjons biodrivstoff lages av raps, palmeolje, mais, soya og andre jordbruksprodukter. Kritikere mener dette er problematisk i en situasjon hvor millioner av mennesker i fattige land lider av underernæring.

Herman mener EUs biodrivstoff-politikk kan framstå som fornuftig for europeiske bønder. Men på verdensbasis kan resultatet bli at bønder i fattige land slutter med matproduksjon. Jordene deres blir i stedet brukt til å dekke den økende etterspørselen etter biodrivstoff.

Bakgrunnen for den økende bruken av denne typen drivstoff er ønsket om å redusere CO2-utslippene fra transport. I Norge har regjeringen foreslått å øke andelen biodrivstoff fra 5,5 til 8,5 prosent fram mot 2020.

Økningen skal oppnås med bruk av såkalt avansert biodrivstoff – som lages av avfall eller råstoff fra skog.