An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

IEA tror fornybar energi vil vokse raskere

Fornybar energi vil stå for 28 prosent av verdens strømproduksjon i 2021, tror Det internasjonale energibyrået (IEA).

Vindmølle. (AP Photo/Lars Skaaning, Polfoto).

Vindmølle. (AP Photo/Lars Skaaning, Polfoto).

Artikkel av: NTB
26. oktober 2016 - 06.00
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Byrået opplyste tirsdag at det oppjusterer prognosene for verdens bruk av fornybar energi. Anslaget for fornybarveksten fram mot 2021 heves med 13 prosent. Hovedårsaken er sterkere politisk satsing på fornybar energi i USA, Kina, India og Mexico.

2015 beskrives som et vendepunkt for solceller, vindkraft og andre former for grønn energi. De fornybare energikildene sto for over halvparten av all ny produksjonskapasitet som ble installert i løpet av fjoråret.

I gjennomsnitt ble det installert en halv million solcellepaneler i verden hver eneste dag. To nye vindturbiner ble bygget hver eneste time.

Fornybar energi regnes som et svært viktig tiltak for å begrense utslippene av CO2. IEA er ofte blitt kritisert for å operere med altfor lave anslag for veksten i bruk av fornybar energi. (©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.