An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

- En perfekt mulighet for oljeselskapene

Oljeselskapene burde sikre seg rigger nå i stedet for å vente, mener riggmeglerhuset Bassøe Offshore.

COSL Pioneer. Foto: COSL.

COSL Pioneer. Foto: COSL.

Artikkel av: Are  Strandli
28. april 2017 - 15.48
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Partner i riggmeglerhuset Bassøe Offshore, David Carter Shinn, mener at riggmarkedet som er oversvømt av rigger, representerer en perfekt mulighet for oljeselskapene.

Han skriver i en oppdatering at de burde sikre seg rigger nå, og viser til stabile oljepriser, overtilbudet av rigger og de historisk lave dagratene.

- Markedet for offshore rigger kunne ikke vært mer attraktivt for oljeselskapene, skriver han.

 Å vente vil potensielt kunne ende opp med å bli svært kostbart.

Lav aktivitet

Ferske tall fra det internasjonale energibyrået IEA viser at antallet sanksjonerte prosjekter falt til et rekordlavt nivå i 2016, og av de konvensjonelle prosjektene som ble sanksjonert, var kun 13 prosent offshore, sammenlignet med en andel på mer enn 40 prosent i snitt mellom 2000 og 2015.

Ifølge energibyrået ligger denne trenden an til å fortsette i 2017.

Shinn er klar på at oljeselskapene vil være bedre tjent med å sette i gang prosjekter nå som kostnadene er lave enn å vente til senere.

En innstramming i oljetilbudet, og en dertil økning i oljeprisen, som kan komme på grunn av de få sanksjonerte oljeprosjektene, kan delvis og midlertidig veie opp for økende kostnader etter hvert som eksempelvis riggetterspørselen øker, påpeker Shinn, men å vedde på omfanget av det er risikabelt, understreker han.

Vedvarende lav aktivitet vil også kunne true levedyktigheten til riggene som ikke er i arbeid.

Shinn poengterer, som vi har skrevet tidligere, at de negative effektene for riggene i opplag øker for hver dag som går.

Les også:- Ett ukjent element i riggmarkedet

Store kostnader knyttet til reaktiveringen av riggene kan oppstå, og dersom de ikke blir vedlikeholdt skikkelig forringes kvaliteten på riggene, og i verste fall er det ikke sikkert at de kan komme tilbake til markedet i det hele tatt.

Poenget til Shinn er at en forlenget periode med lav (eller sakte økende) boreaktivitet gjør at antallet optimale rigger, enten rigger i drift, i varmt opplag eller som er godt vedlikeholdt, som er tilgjengelig for oljeselskapene minsker.

Ved å vente med å sanksjonere offshore-prosjekter risikerer oljeselskapene dermed at det ikke er flere høykvalitetsrigger tilgjengelig når oppturen kommer, noe som betyr at de i så fall må benytte seg av rigger som ikke er i like god stand. Det kan potensielt kan føre til ustabile operasjoner, utsettelser og høyere kostnader, skriver Shinn.

Smi mens jernet er varmt

Shinn maner oljeselskapene til å smi mens stålet bokstavelig talt er varmt.

- De kan finne rigger av høy kvalitet i nesten alle offshore-regioner til dagrater som ikke er sett tidligere, skriver han, og viser til at i stedet for å betale 600.000 dollar dagen for et boreskip eller 180.000 dollar dagen for en jackup-rigg som var tilfellet for bare få år siden, så kan oljeselskapene nå hyre inn disse riggene for under halvparten av de kostnadene.

- Oljeselskapene burde sanksjonere offshore-prosjektene raskere, og utnytte et scenario de ikke har sett på mange tiår: Lave dagrater og høyt tilbud av nye riggeiendeler, fortsetter han, og fremhever flere fordeler ved å være tidlig ute:

- De vil være i stand til å imøtekomme det forventede behovet for nye offshore oljebrønner, holde kostnadene nede, og hjelpe til å bevare den globale riggflåten.

 10-års kontrakter

Noen oljeselskap har allerede startet med å utnytte mulighetene riggmarkedet gir i sin nåværende tilstand.

For drøyt to uker siden kom nyheten om at North Atlantic Drilling hadde blitt tildelt 10-års kontrakter for jackup-riggene West Elara og West Linus av ConocoPhillips.

Ifølge sjefen i det Fredriksen-kontrollerte riggselskapet, Alf Ragnar Løvdal er det nå flere selskaper som tenker i samme baner ConocoPhillips.. 

- Vi ser at det er flere som posisjonerer seg nå enn tidligere for å sikre seg kapasitet fremover, sa han til Hegnar.no i forbindelse med kontraktstildelingene. 

Les også: NADL-sjefen: - Den satt

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.