Energi

Dette gir lavere oljepris og høyere bensinpris

Orkanen Harvey har ført til at mange raffinerier har stengt ned virksomheten og kapasiteten har ikke vært lavere på syv år.

Artikkel av:  Redaksjonen
31. august 2017 - 11.08

Og prisene på diesel, bensin og flybensin stiger på grunn av alle raffineriene som er stengt.