Energi

Lystigere oljeprognoser fra SSB enn fryktet

SSB ser fortsatt fall i oljeinvesteringene, men ikke så mye som tidligere anslått.

Foto: Øyvind Hagen/Statoil.

Foto: Øyvind Hagen/Statoil.

Artikkel av: Øystein Byberg
24. august 2017 - 08.00

Investeringsanslagene for rørtransport og utvinning av olje og gass indikerer at fallet i 2017 blir noe lavere enn anslått i forrige kvartals undersøkelse, melder SSB. Anslag for 2018 antyder et videre fall til neste år. Samtidig ventes det å komme til nye prosjekter i senere undersøkelser som i så fall vil heve anslaget for 2018.

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 155,6 milliarder kroner for 2017. Dette er en nedgang på 7,1 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2016, gitt i 3. kvartal samme år. Dette er et lavere fall enn antydet i forrige undersøkelse. Da viste anslagene for 2017 et fall på 9,1 prosent. Det lavere fallet som indikeres nå, kommer som følge av en oppjustering av anslaget for 2017 fra forrige måling og en nedjustering i anslaget gitt for 2016 i tilsvarende målinger i fjor

DNB Markets trodde i forkant av publiseringen av tallene at oljeinvesteringsplanene var jekket opp med 8 milliarder til 152 milliarder.

«Om utfallet blir høyere enn 160 milliarder kan det tolkes som at investeringsutsiktene er sterkere enn ventet. Blir det lavere enn 145 milliarder kan det tyde på at vi, og Norges Bank, har for optimistiske anslag på denne komponenten», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2018 blir nå anslått til 141,8 milliarder kroner. Dette er 1,5 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Lavere tall innenfor letevirksomheten mer enn veier opp for noe høyere estimater innenfor feltutbygging og felt i drift