Energi

Spår 3.000 nye årsverk i oljenæringen i Nord-Norge de neste ti årene

Petro Arctic spår at olje- og gassnæringen vil skape 3.000 nye arbeidsplasser i Nord-Norge innen 2027. 

Artikkel av: NTB
30. august 2017 - 15.22

– Våre prognoser viser at vi i 2027 nærmer oss 9.000 årsverk i Nord-Norge knyttet til olje- og gassnæringen, sier direktør i interesseorganisasjonen Petro Arctic , Kjell Giæver.

I dag er det rundt 5.500 årsverk i bransjen i Nord-Norge.

Sysselsettingen i bransjen var på topp i 2015 med rundt 8000 årsverk, men krevende tider med lav oljepris førte til en betydelig reduksjon. Giæver mener dagens sysselsetting er redusert med cirka 30 prosent fra 2014, men mener fremtiden ser lys ut.

– Med bakgrunn i eksisterende felt i drift, nye utbygginger, lønnsomme olje- og gassfunn og selskapenes leteplaner, samt OD ressursestimater, ser vi 3.000 nye direkte og indirekte arbeidsplasser i Nord- Norge i løpet av ti år, sier han.

Petro Arctics analyse viser cirka 1.550 nye årsverk i leverandørindustrien, 350 nye årsverk relatert til boreaktiviteten og rundt 480 nye årsverk hos oljeselskapene. I tillegg vil denne veksten medføre rundt 700 nye indirekte årsverk knyttet til blant annet varehandel, transport og servicetjenester.

(©NTB)