Energi

Tørr brønn for Aker BP

Brønn hvor Aker BP eier 60 prosent viste seg å være tørr.

Kjell Inge Røkke - Foto: Finansavisen

Kjell Inge Røkke - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Øystein Byberg
28. august 2017 - 08.39

Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 677, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/4-11. Brønnen er tørr, fremgår det av en melding fra Oljedirektoratet.

Brønnen ble boret i midtre del av Nordsjøen om lag 11 kilometer nordvest for Vilje-feltet og 220 kilometer nordvest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter (Heimdalformasjonen).

Brønnen påtraff om lag 70 meter med vannførende sandsteiner i Heimdalformasjonen med svært god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 677. Tillatelse ble tildelt i TFO 2012.

Aker BP ASA er operatør og eier 60 prosent av lisensen, mens Fortis Petroleum og MOL Norge eier henholdsvis 30 og 10 prosent.