Energi

Flere rigger i drift i USA, men ned i Canada

Baker Hughes ukentlige riggtelling for Nord Amerika er kraftig opp det siste året, men sist uke var det nedgang.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
4. september 2017 - 07.01

I USA steg antallet rigger med tre rigger til 943 per 1. september, og opp 446 rigger på årsbasis.

I Canada sank antallet rigger med 16 fra foregående uke til 201 rigger, og opp 64 på årsbasis.

Antallet oljerigger i USA var uendret til 759 fra foregående uke, og opp 352 på årsbasis.

Antallet gassrigger i USA økte med tre rigger til 183 fra foregående uke, og opp 95 på årsbasis.

Offshore USA var det 16 rigger i drift, ned én rigg fra foregående uke og opp seks på årsbasis. 

Baker Hughes riggtelling