Energi

Fornyet oljeoptimisme

Oljekonferansen «Offshore Europe» ble holdt i Aberdeen onsdag til fredag i forrige uke.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
11. september 2017 - 12.35

Det er fornyet optimisme i oljeservice-segmentet, går det frem av en oppdatering publisert fredag, ifølge TDN Finans.

Morgan Stanley lister opp de ti viktigste momentene å ta med seg fra konferansen relatert til oljeservice:

1. Oljeservice-segmentet forverrer seg ikke lenger med tanke på hverken aktivitet eller prising. Flere selskaper opplyste om at operatørenes kostnader har bunnet ut og at det nå er riktig tid for å gjøre motsykliske investeringer.

2. Flere selskaper fremhevet at den økte aktiviteten gjør at selskaper er underbemannet og vil gjøre nyansettelser.

3. Integrerte løsninger finner fotfeste, da de fører til økonomisk gunstige løsninger for operatørene. Oljeserviceselskapene ser økt etterspørsel etter integrerte FEED-Engineering-SPS-SURF-løsninger.

4. Tiden til første olje er i industrien er redusert til rundt 18 måneder, fra endelig investeringsbeslutning, fra tidligere 24-36 måneder, på grunn av integrerte løsninger.

5. TechnipFMC har overtaket grunnet sitt tilbud av integrerte løsninger.

6. Økonomien i tieback-løsninger er attraktive, og de siste indikasjoner viser at oljeselskaper har offshore-prospekter med en breakeven på mellom 30 og 40 dollar per fat. Dette kan føre til at flere endelige investeringsbeslutninger blir tatt, enn det som er ventet.

7. Innovasjon i kontraktstrukturer med økt bruk av finans muliggjør igangsettelse av flere prosjekter.

8. Nye mindre selskaper i områder som Nordsjøen lager muligheter, da disse har liten erfaring og raskere adopterer nye tilnærminger som kan skape prosjekter med lavere breakeven.

9. Oljeselskaper som under nedturen har utsatt vedlikeholdsarbeid begynner igjen å etterspørre vedlikehold.

10. Man ser vekst relatert til feltavviklingsarbeid i forhold til tidligere år, og mange selskaper fremhever at det eksisterer gode muligheter for avviklings-segmentet relatert til engineering, vedlikehold og modifikasjon, samt tunge løft.