An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Ser ikke behov for å frigjøre lagre

IEA vurderer effekten av ekstremværet Harvey.

Flom i kjølvannet av Harveys herjinger. AP Photo

Flom i kjølvannet av Harveys herjinger. AP Photo

Artikkel av: Martine Holøien
1. september 2017 - 13.16
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Det internasjonale energibyrået (IEA) fortsetter å overvåke Texas og Louisiana for å vurdere hvilken effekt Harvey har på olje- og gassmarkedet, går det frem av en melding fra IEA fredag.

Det er høye lagernivåer i de påvirkede områdene og i USA samlet sett. Lagrene suppleres med bensinimport til østkysten av USA, samtidig som myndighetene har gjennomført tiltak for å lette oljemangel i Texas, vises det til.

IEA ser foreløpig ikke behov for en samordnet internasjonal frigjøring av oljelagre. Organisasjonen mener at markedsmekanismene og myndighetstiltak hittil har vært tilstrekkelig, men legger til at de er klare til å handle dersom det skulle bli behov for det.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.