An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Statoil kutter investeringer på Sverdrup med fem milliarder

Utsirahøyden, den første synlige delen av Joan Sverdrup-feltet. Foto: Scanpix.

Utsirahøyden, den første synlige delen av Joan Sverdrup-feltet. Foto: Scanpix.

Artikkel av: Martine Holøien
4. september 2017 - 07.17

Statoil og partnerne reduserer investeringsanslaget for førstefase-utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, går det frem av en melding mandag.

Investeringsanslaget reduseres med ytterligere fem milliarder kroner, til 92 milliarder kroner.

Sverdrup-utbyggingen var halvveis i sommer. Den er nå nærmere 60 prosent fullført, og ligger foran plan og under budsjett.

-Johan Sverdrup-prosjektet fortsetter å levere over forventningene, takket være solid samarbeid mellom Statoil, partnerne og våre leverandører. Vi ser at det er høy kvalitet i prosjektplanleggingen og -gjennomføringen i alle deler av prosjektet, og vi har fått flere besparelser på grunn av høy bore- og brønneffektivitet. Dette gjør at vi kan redusere våre anslag ytterligere for første fase, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre i meldingen.

Siden plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Sverdrup-feltet ble godkjent av norske myndigheter, har planlagte investeringer for første fase blitt redusert med mer enn 30 milliarder kroner (investeringskostnader i nominell verdi basert på prosjekt-valuta). Dette gjør prosjektet enda mer robust, og øker verdien av prosjektet for eierne og samfunnet.