An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Energi

Petroleumstilsynet fant alvorlige feil på Goliat - får ikke starte produksjonen

Petroleumstilsynet mener det er risiko for en storulykke på Goliat-plattformen i Barentshavet og har beordret stans i produksjonen inntil feilen er utbedret.

Goliat. Foto: NTB Scanpix.

Goliat. Foto: NTB Scanpix.

Artikkel av: NTB
6. oktober 2017 - 10.50

Eni Norge er operatør på feltet og har fått varsel om pålegg etter tilsynet, hvor el-sikkerheten på plattformen ble gjennomgått.

– Forholdene som varselet peker på, skal være gjennomført før produksjonen på Goliat gjenopptas, skriver Petroleumstilsynet. Feltet har den siste tiden vært stengt for vedlikehold.

Under tilsynet ble det funnet bekymringsverdige forhold knyttet til kontroll på tennkilder i de eksplosjonsfarlige områdene.

– Dette er feil som går inn i kategorien for storulykkesrisiko. Usikre tennkilder og olje- og gassproduksjon er to ord som ikke bør inngå i samme setning. For å si det litt banalt; det kan ikke være gnister i områder med olje og gass, sier Ingen Anda i Ptil til Teknisk Ukeblad.

Eni Norge opplyser til tidsskriftet at feilene vil bli utbedret.

– Vi tar pålegget til Ptil til etterretning og vil etterkomme tilsynets krav, opplyser oljeselskapet.

Goliat-plattformen har hatt en rekke problemer etter at produksjonen startet i mars i fjor. Allerede i løpet av det første driftshalvåret ble det rapportert 13 hendelser, inkludert gasslekkasjer, strømbrudd og skader.

I fjor høst måtte plattformen stenges ned på grunn av problemer med strømtilførselen.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.