Energi

Alvorlige regelbrudd på Rowan-rigg

Petroleumstilsynet har funnet alvorlige brudd på regelverket hos riggselskapet Rowan Norway. 

Rowan Stavanger. Foto: Iain Rattray.

Rowan Stavanger. Foto: Iain Rattray.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
16. november 2017 - 14.09

Petroleumstilsynet (Ptil) har utført tilsyn med Rowan Norway og jackup-riggen «Rowan Stavanger», og har identifisert alvorlige brudd på regelverket og blitt varslet om pålegg.

Rowan Stavange» har i lengre tid ligget i opplag, men er nå i virksomhet. Målet med tilsynet var å verifisere at regelverkskravene relatert til styring av beredskap og vedlikehold ble fulgt opp.

I tillegg fulgte Ptil opp funn i tidligere tilsynsaktiviteter mot Rowan innenfor styring av beredskap og vedlikehold og til Rowans nye system for vedlikeholdsstyring.

«Tilsynet vårt identifiserte flere avvik og forbedringspunkt, både innenfor beredskap og vedlikeholdsstyring. Avviket innenfor vedlikeholdsstyring var knyttet til feil og mangler ved vedlikeholdsstyringssystemet», skriver Petroleumstilsynet i en melding.

Enheten er på kontrakt med Repsol Norge frem til mai 2018, ifølge Rowans flåteoversikt.